top of page

[Käyttöehdot]

Artikla 1  [tarkoitus]
Näiden ehtojen tarkoituksena on määritellä perus- ja muut palvelun käyttöä koskevat asiat käyttäjän ja yrityksen välillä, joka haluaa käyttää Prion Co., Ltd:n (jäljempänä "palvelu") tarjoamaa mobiilipalvelua (jäljempänä "palvelu"). kutsutaan "yritykseksi").

 

2 artikla  [Termien määritelmä]

1. Mobiilipalvelu (jäljempänä "Palvelu")
Yhtiön tarjoamista palveluista se viittaa langattomille matkaviestinpäätelaitteille tarjottavaan peliin tai palveluun (mukaan lukien ohjelmistot), ja tarjottu palvelu tarjotaan jäsenpalveluna.

 

2. Pääte langatonta matkaviestintää varten (jäljempänä 'pääte')
Se viittaa laitteisiin, kuten matkapuhelimiin, älypuhelimiin, joihin on asennettu mobiilikäyttöjärjestelmä, PDA:t, kannettavat pelikonsolit jne., joita voidaan käyttää lataamalla yrityksen tarjoamat palvelut.

 

3. Käyttäjät
Jäsen on käyttäjä, joka lataa ja käyttää yrityksen tarjoamaa palvelua päätelaitteessa.

 

4. Jäsen
Tarkoittaa henkilöä, joka on allekirjoittanut käyttösopimuksen ja rekisteröinyt käyttäjätunnuksen ja salasanan saadakseen yrityksen tarjoamat palvelut.


5. Käyttäjätunnus ("Tili")
Se viittaa käyttäjän valitsemaan ja yrityksen hyväksymään englanninkielisten kirjainten ja numeroiden yhdistelmään käyttäjien tunnistamiseen ja yrityksen tarjoamien palvelujen käyttöön.

 

6. Salasana (jäljempänä 'Salasana')
Sillä tarkoitetaan käyttäjän valitsemaa kirjain- ja numeroyhdistelmää selventämään käyttäjän tunnistamista ja suojaamaan käyttäjän palvelun käyttöön liittyviä oikeuksia ja etuja.

 

7. Näissä ehdoissa käytettyjen termien määritelmiin sovelletaan asiaankuuluvia lakeja ja muita yleisiä kaupallisia käytäntöjä, paitsi tässä artiklassa toisin.
 

3 artikla  [Käyttöehtojen julkaisu ja muutos]

1. Nämä ehdot julkaistaan verkossa yrityksen tarjoamassa palvelussa.

 

2. Näitä ehtoja voidaan muuttaa sellaisessa laajuudessa, joka ei riko asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, jos on perusteltua syytä. Muutetuista ehdoista ilmoitetaan ponnahdusikkunalla tai ilmoituksella palvelun sisällä 7 päivää ennen ehtojen soveltamista. Mikäli ehtoja kuitenkin muutetaan käyttäjän kannalta epäedulliseen sisältöön, ilmoituksesta ilmoitetaan ponnahdusikkunalla tai ilmoituksella palvelun sisällä 30 päivää ennen voimaantulopäivää.


3. Käyttäjillä on oikeus olla hyväksymättä muuttuneita ehtoja, ja jos he eivät hyväksy muuttuneita ehtoja, he eivät voi hyväksyä muuttuneita ehtoja pysäyttämällä palvelun käytön tai poistamalla laitteeseen asennetun ohjelmiston.

 

4. Jos käyttäjä käyttää yrityksen palvelua myös muuttuneiden ehtojen voimaantulopäivän jälkeen, katsotaan, että käyttäjä on hyväksynyt muuttuneet ehdot.
 

4 artikla  [Käyttösopimuksen tekeminen ja soveltaminen]

1. Yhtiön tarjoama palvelu on jäsenpalvelu, jonka käyttösopimus tehdään seuraavasti.
1-1. Jäsenpalvelu
Yrityksen tarjoaman palvelun käyttäminen tehdään lataamalla ja asentamalla peliohjelmisto tai ohjelmisto päätelaitteelle ja rekisteröimällä tili.

 

2. Periaatteessa, jos jäsenpalvelua käyttävän käyttäjän käyttöön on tehty hakemus, yritys hyväksyy sen, ellei siihen ole erityistä syytä. Yhtiö ei kuitenkaan voi hyväksyä kunkin seuraavan alakohdan mukaista käyttöhakemusta tai irtisanoa käyttösopimuksen jälkikäteen.
2-1 Siinä tapauksessa, että palvelua hakenut käyttäjä on aiemmin menettänyt näiden ehtojen mukaisen jäsenkelpoisuutensa, paitsi jos on hankittu uudelleenrekisteröinnin hyväksyntä yritykseltä
2-2 Jos käytetään jonkun muun nimeä
2-3 Kun on annettu vääriä tietoja tai yritys ei anna tietoja
2-4 Kun alle 14-vuotias ei saa laillisen edustajan (vanhemman tms.) suostumusta
2-5 Jos hyväksyminen ei ole mahdollista käyttäjästä johtuvista syistä tai jos hakemus on tehty muiden määräysten vastaisesti

 

3. Yritys voi evätä hyväksynnän, jos palveluun liittyville tiloille ei ole tilaa tai jos kyseessä on tekninen tai liiketoiminnallinen ongelma.

 

4. Yritys voi tarjota käyttäjille erilaisia palveluita jakamalla käyttötunnit, käyttötiheydet, palveluvalikot jne. luokittain tarjotussa palvelussa asetetun käytännön mukaisesti. Tässä tapauksessa yritys ilmoittaa sinulle erikseen verkkosivuston kautta.
 

5 artikla  [Yrityksen velvoitteet]

1. Jos yritys katsoo, että käyttäjien esittämät mielipiteet tai valitukset ovat perusteltuja, se käsitellään yhtiön määräämien menettelytapojen mukaisesti. Käyttäjien esittämien mielipiteiden tai valitusten käsittelyprosessi ja tulokset toimitetaan sähköpostitse.

 

2. Yritys pyrkii suojaamaan käyttäjien henkilötietoja asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisesti. Käyttäjän henkilötietojen suojaa säätelevät asiaankuuluvat lait ja yhtiön henkilötietojen käsittelypolitiikka, ja henkilötietojen käsittelypolitiikka julkistetaan ja sitä noudatetaan henkilötietojen suojaamiseksi. Yrityksen tietosuojakäytäntö ei kuitenkaan koske kotisivuille linkitettyjä sivustoja.

 

3. Yritys julkaisee erikseen saatavilla olevat laitteet ja käyttöä varten vaadittavat tekniset vähimmäisvaatimukset verkkosivuille, jotta käyttäjät voivat käyttää palvelua sujuvasti.
Tekniset tiedot kuitenkin muuttuvat ajoittain, ja käyttäjän palvelun käyttöympäristöstä riippuen palvelun käyttö ei välttämättä ole mahdollista tai voi ilmetä ongelmia.

 

6 artikla  [Käyttäjän velvollisuudet]

1. Käyttäjä on vastuussa päätelaitteen hallinnasta, eikä kolmas osapuoli saa käyttää sitä.

 

2. Käyttäjät eivät saa osallistua mihinkään seuraavista toimista.
2-1. Väärän tiedon rekisteröinti palvelun käyttöä haettaessa tai vaihtaessa
2-2. Varastaa muiden ihmisten tietoja
2-3. Yrityksen julkaisemien tietojen muutos
2-4. Henkilötietojen ja muiden käyttäjien tilien luvaton kerääminen
2-5. Palvelun käyttö kaupallisten tietojen välittämiseen kaupallisiin tarkoituksiin ilman yrityksen etukäteen antamaa lupaa
2-6. Yrityksen tarjoamien palvelujen kopioiminen, purkaminen, jäljittäminen tai muutoin muokkaaminen käänteisen suunnittelun, purkamisen, purkamisen ja muiden käsittelytoimintojen avulla
2-7. Palvelun käyttäminen tavallisesta poikkeavalla tavalla, kuten automaattisen pääsyohjelman käyttö tms.
2-8. Käyttöoikeuden myöntäminen muulle kolmannelle osapuolelle kuin käyttäjälle itselleen
2-9. Teot, jotka loukkaavat yrityksen ja kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia
2-10. Teot, jotka vahingoittavat yrityksen tai kolmansien osapuolien mainetta tai häiritsevät liiketoimintaa
2-11. Röyhkeiden tai väkivaltaisten viestien, kuvien, äänien ja muiden tietojen paljastaminen tai lähettäminen, joka on vastoin yrityksen tarjoaman palvelun moraalia ja tapoja
2-12. Teot, joissa yhtiön palveluja käytetään voittoa tavoittelematta ilman yhtiön suostumusta
2-13. Pelin sisäisten tuotteiden tai tilien ostaminen ja myyminen maksua vastaan
2-14. Muiden asiaan liittyvien lakien rikkominen tai epäreilu toiminta

 

3. Käyttäjien tulee ilmoittaa yritykselle viipymättä kaikista ongelmista, kuten vioista tai järjestelmävirheistä, jotka on löydetty käyttäessään yrityksen tarjoamia palveluita, eivätkä he saa levittää tai väärinkäyttää niitä muille käyttäjille.

 

4. Käyttäjien on noudatettava yrityksen tarjoamiin palveluihin liittyviä yrityksen ilmoituksia ja huomautuksia, kuten asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, näiden ehtojen määräyksiä, eivätkä he saa ryhtyä muihin toimiin, jotka häiritsevät yrityksen liiketoimintaa.
 

7 artikla  [Käyttäjän henkilötiedot]

1. Yritys kerää päätetietoja käyttäjien tunnistamiseksi palvelua käyttäessään.

 

2. Käyttäjän tilatiedot, lempinimi, kuva jne. ovat käyttäjien rekisteröimiä tietoja, jotka kuvaavat itseään kommunikoidessaan muiden käyttäjien kanssa ja jotka voidaan luovuttaa muille käyttäjille, jotka käyttävät yrityksen palveluita ja muita yrityksen palveluita.

 

3. Käyttäjän yritykseen jäsenpalvelun käyttöä varten rekisteröimää tiliä ei voi muuttaa.

 

4. Yritys voi kiireellisistä turvallisuussyistä pyytää käyttäjää vaihtamaan salasanan turvatakseen käyttäjän tiedot turvallisesti. Tässä tapauksessa käyttäjän on vaihdettava käyttäjän omistaman tilin salasana, kun hän käyttää ensimmäistä kertaa yrityksen pyytämän päivämäärän jälkeen.

 

5. Käyttäjät ovat vastuussa tilinsä ja salasanansa hallinnasta. Käyttäjät ovat vastuussa palvelun käytölle tai kolmannen osapuolen laittomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat huolimattomasta johdosta. Yhtiö ei ole siitä vastuussa, ellei siihen ole yhtiöstä johtuvaa syytä.

 

6. Jos tiliä käytetään vilpillisesti tai muussa tietoturvaloukkauksessa, käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa asiasta yritykselle.

 

7. Muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa noudatetaan yhtiön henkilötietojen käsittelypolitiikkaa ja siihen liittyviä lakeja.
 

8 artikla  [peruuttaa sopimus]

1. Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa käyttösopimuksen, ja halutessaan purkaa sopimuksen, hän voi poistaa käyttäjän päätelaitteelle asennetun yrityksen ohjelmiston tai käyttää kullekin ohjelmistolle erillistä menetelmää.

 

2. Jos käyttäjä poistaa tai alustaa päätelaitteelle asennetun ohjelmiston käyttösopimuksen irtisanomiseksi, kaikki käyttäjän yrityksen palvelua käyttäessään tallennetut tiedot poistetaan eikä niitä palauteta.
 

9 artikla  [Käyttömaksu ja käyttötiedot]

1. Yrityksen tarjoamat palvelut tarjotaan seuraavilla tavoilla.
1-1. Maksullinen lataus matkapuhelinoperaattorin langattomalla internetillä (Nate, MagicN jne.)
1-2. Maksulliset ja ilmaiset lataukset avoimien markkinoiden kautta (Android Market, Apple App Store jne.)
1-3. Palvelussa tarjotaan lisäksi maksullista sisältöä
1-4. Maksulliset ja ilmaiset palvelut muilla tavoilla

 

2. Kun käyttäjä ostaa tai käyttää yrityksen tarjoamaa palvelua matkapuhelinoperaattorin langattoman Internet-verkon kautta, peritään matkapuhelinoperaattorin määräämä ennalta määrätty datapuhelumaksu.

 

3. Mobiilioperaattoreiden langattoman Internet-verkon avulla tarjottavista maksullisista palveluista veloitetaan käyttäjiltä tiedon käyttömaksuna matkapuhelinmaksujen ohella matkapuhelinoperaattorien asettamien menetelmien ja käytäntöjen mukaisesti, ja käyttäjä maksaa maksun matkapuhelinoperaattorille. pakko tehdä.

 

4. Jos palvelutapa ei ole matkaviestinoperaattorin langattoman Internet-verkon kautta, tulee palvelumaksu maksaa palveluntarjoajan asettaman menetelmän mukaisesti.

 

5. Yritys voi tarvittaessa asettaa rajan ostosummalle ja jos käyttäjä on alaikäinen, se voi pyytää laillisen edustajan suostumuksen matkapuhelinoperaattorin politiikan mukaisesti.

 

6.  Yrityksen maksullista palvelua voi käyttää vain käyttäjän lataamassa ja käyttämässä päätelaitteessa. Laitteen tai numeron vaihtuessa palvelua ei voi käyttää.

 

7. Omistus- ja muut oikeudet yhtiön tarjoamiin palveluihin ja maksullisiin sisältöihin kuuluvat yritykselle ja käyttäjillä on oikeus käyttää niitä yhtiön asettamissa puitteissa. Käyttäjät eivät voi vaatia omistajuutta tai muita oikeuksia palveluun ja maksulliseen sisältöön.

 

8. Maksullisella sisällöllä, jonka käyttäjät ostavat lisäksi, on oletusarvoisesti viimeinen voimassaolopäivä (jäljempänä 'vanhenemisaika'). Voimassaoloaika on yksi vuosi (365 päivää) siitä päivästä, jolloin käyttäjä ostaa tai vastaanottaa maksullisen sisällön. Maksullinen sisältö, jolla on erillinen viimeinen voimassaolopäivä, seuraa kuitenkin ostohetkellä määritettyä viimeistä käyttöpäivää.

 

9. Maksullisen sisällön käyttö takaa käyttöoikeuden sillä edellytyksellä, että käyttäjä ylläpitää palvelua normaalisti, eikä yritys ole myöskään vastuussa ostohinnan palauttamisesta käyttäjälle.

 

10. Yritys ei takaa käyttäjille ilmaiseksi toimitetun sisällön voimassaoloaikaa.

 

11. Mikäli olemassa oleva maksullinen sisältö poistetaan, koska se katsotaan tarpeelliseksi suunnittelun tai toiminnan kannalta maksullisen sisällön voimassaoloaikana, yritys ilmoittaa asiasta käyttäjälle verkkosivuilla 7 päivää etukäteen, ja vain käyttäjät, jotka ostaneet sisällön jäljellä olevalla voimassaoloajalla saavat uuden vastaavan Sisältö korvataan ja käyttöaika seuraa olemassa olevan sisällön jäljellä olevaa voimassaoloaikaa.

 

12. Jos poistat päätteelle asennetun ohjelmiston, juuri ennen ohjelmiston poistamista käytetyt pelitiedot poistetaan. Tässä tapauksessa poistettuja pelitietoja ei voida palauttaa.

 

13. Ellei asiaa koskevista laeista toisin määrätä, yritys tarjoaa periaatteessa ladattavan version avoimista markkinoista (Android Market, Apple App Store jne.) sellaisenaan.

 
10 artikla
  [Palvelun käyttörajoitus]

1. Palvelun käyttöön liittyvät neuvottelut ja tiedustelut käsitellään vastaanottamalla ne verkkosivujen ja asiakaspalvelun kautta.

 

2. Jos käyttäjä rikkoo palvelua käyttäessään käyttöehtoja tai häiritsee yrityksen tarjoaman palvelun normaalia toimintaa, yritys voi rajoittaa palvelun käyttöä vaiheittain varoituksin, tilapäisin käyttörajoituksin ja pysyvin rajoituksin. käytössä.

 

3. Jos käyttäjä syyllistyy johonkin seuraavista toimista, se katsotaan vakavaksi ehtojen rikkomiseksi ja sopimus voidaan irtisanoa määrätyn menettelyn mukaisesti ennakkoilmoituksen jälkeen.
3-1. Jos virhettä käytetään väärin käyttöehtojen 7 artiklan 3 kohdan vastaisesti
3-2 Jos käyttöehtojen 7 artiklan 2 kohdan ㉥ ㉦ alakohtaa rikotaan

 

4. Mikäli palvelun käyttöä rajoitetaan käyttäjälle, yritys ilmoittaa käyttäjälle ennen tai jälkeen, että erillinen selvitys- ja korjausmenettely on voimassa.

 

5. Jos jäät kiinni palvelun käyttämisestä, kun käytät yrityksen tarjoamaa palvelua normaalista poikkeavalla tavalla tai käytät jonkun muun päätelaitetta tai tiliä ilman lupaa, saatat joutua oikeudellisten seuraamusten kohteeksi.

 

6. Palvelumaksujen maksamisessa käyttämällä tai varastamalla toisen henkilön luottokorttia, puhelinnumeroa (langallinen/langaton), pankkitiliä jne. ilman lupaa, yritys voi asettaa rajoituksia käyttäjän tilin käytölle.

 

7. Palvelun käytölle aiheutunut vahinko, joka johtuu tilin ja salasanan vuotamisesta tai päätteen katoamisesta käyttäjän laiminlyönnistä tai kolmannen osapuolen laittomuudesta

Jos velvollisuuksia rikotaan käytöllä tms., tilin käyttöä voidaan rajoittaa.

 

8. Alaikäisten osalta yritys voi laillisen edustajan pyynnöstä asettaa rajoituksia palvelun käytölle.

 

9. Mikäli käyttäjäsopimus irtisanotaan, koska käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, käyttäjän tulee poistaa päätelaitteelle ladattu ohjelmisto eikä aiemmin maksettua ohjelmiston ostohintaa, datapuhelumaksua, maksettua sisällön käyttömaksua yms. palasi.

 

10. Palvelun käyttöä voidaan rajoittaa, jos teko rikkoo muita asiaan liittyviä lakeja.
 

11 artikla  [Palvelun sisällön ja käyttöaikojen lisäys]

1. Palvelu on periaatteessa 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa, ellei yrityksen liiketoiminnassa tai tekniikassa ole erityistä estettä. Näin ei kuitenkaan ole silloin, kun käyttörajoituksia vaaditaan asiaan liittyvien lakien, kuten nuorisosuojelulain, mukaisesti.

 

2. Yritys voi ajoittain muuttaa koko palvelua tai osaa siitä verkkopäivitysten kautta, jos on tarpeen muuttaa palvelun sisältöä, kuten lisätä uusia palveluita tai korjata erilaisia bugeja.

 

3. Yritys ilmoittaa käyttäjille etukäteen järjestelmä- ja erilaisista tarkastuksista, ehtojen muutoksista sekä päivityksiä koskevista asioista. Kiireellisesti korjausta vaativissa asioissa ennakkoilmoitus ei kuitenkaan välttämättä ole väistämätöntä, ja tässä tapauksessa siitä ilmoitetaan myöhemmin.

 

4. Yritys voi tilapäisesti keskeyttää palvelun tieto- ja viestintälaitteiden, kuten tietokoneiden, huollon, tarkastuksen, vaihdon ja rikkoutumisen, yhteyden katkeamisen, säännöllisen tarkastuksen tai toiminnan välttämättömyyden vuoksi.

 

5. Yritys voi tilapäisesti keskeyttää palvelun ilman ennakkoilmoitusta tai määrätä käytettävissä olevan ajan erikseen asettamalla käyttöalueen kiireellisissä järjestelmän tarkastuksessa, laajennuksessa tai vaihdossa väistämättömien syiden, kuten järjestelmävian vuoksi. Jos yritys kuitenkin haluaa lopettaa tarjotun palvelun tarkoituksenmukaisiksi katsotuista syistä, kuten korvaamisesta uudella palvelulla, kaikki palvelut voidaan lopettaa kokonaan ennakkoilmoituksen jälkeen.

 

6. Palvelun keskeytyessä yrityksestä riippumattomista syistä (esim. palvelun käytön ruuhka tai palvelutoimintovika, levyvika tai järjestelmä katkeaa ilman järjestelmänvalvojan tahallisuutta tai huolimattomuutta jne.) ja muut (avainviestintäalan toimija, jne.) ) ei saa ilmoittaa etukäteen, jos järjestelmä katkeaa tahallisen tai huolimattomuuden vuoksi. Tällöin yritys voi ilmoittaa käyttäjälle asiaankuuluvan syyn ja ajan jälkikäteen.

 
12 artikla
  [Palvelun lopettaminen]
Yritys voi irtisanoa palvelun, kun normaalin palvelun tarjoaminen on vaikeaa kannattavuuden heikkenemisen tai yrityksen muiden olosuhteiden vuoksi ja palvelun lopettaessa palvelun tarkasta sisällöstä ja menetelmästä ilmoitetaan etukäteen verkkosivuilla.

 

13 artikla  [Oikeus käyttää ohjelmistoa]

1. Käyttäjät voivat ladata ja asentaa ohjelmistoja päätelaitteilleen käyttääkseen yrityksen tarjoamia palveluita.

 

2. Käyttäjän päätelaitteelle ladattua ohjelmistoa saa käyttää vain Koreassa, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin yrityksen tarjoamien palvelujen käyttötarkoitukseen.

 

3. Käyttäjät eivät saa muokata tai muokata yrityksen jakamaa ohjelmistoa fyysisesti tai sähköisesti tai välittää ohjelmistoa sähköisesti verkon kautta.

 

4. Kun käyttäjä irtisanoo käyttösopimuksen, ohjelmiston käyttöoikeus päättyy. Tässä vaiheessa käyttäjän tulee tuhota kaikki päätelaitteelle asennetut ohjelmistot ja kopiot.
 

14 artikla  [Mainosten näyttäminen ja kanssakäyminen mainostajien kanssa]

1. Osa yrityksen käyttäjille tarjoamista palveluista tulee mainostuloista. Käyttäjien, jotka haluavat käyttää palvelua, katsotaan hyväksyvän palvelua käyttäessään näytettävän mainoksen.

 

2. Mainostajan verkkosivu, jota voidaan käyttää napsauttamalla palvelussa näkyvää mainosta, on riippumaton yrityksen palvelusta. Kun käyttäjät osallistuvat myynninedistämistoimiin mainostajan verkkosivuston kautta, heidän on luettava mainostajan verkkosivuston tarjoamat käytännöt. Yritys ei vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat muiden toimijoiden tarjoamien palvelujen kuin yhtiön tarjoamien palvelujen käytöstä.
 

15 artikla  [Tilauksen peruuttaminen ja hyvitys]

1. Yrityksen tarjoama palvelu on jaettu nostettavissa olevaan sisältöön (ostoksen peruutus) ja peruutettavaan sisältöön, ja peruutettavaa sisältöä ostavat käyttäjät voivat peruuttaa tilauksensa 7 päivän kuluessa ostopäivästä. .
 
2. Jotkin sisällöt, joilla on samanlaiset ominaisuudet, kuten sisältö, jonka käyttäjä tarjoaa maksutta kolmannelta osapuolelta, sisältö, jonka yritys tarjoaa maksutta tai sisältö, jota on jo käytetty tai katsottu käytetyksi pyyntöhetkellä tilauksen peruuttamista varten, on kuluttajansuojan alainen sähköisessä kaupankäynnissä jne. Tilauksen peruuttamista voidaan rajoittaa vastaavan lain 17 §:n 2 momentin 2-3 ja Sisältöalan edistämislain 27 §:n 1 momentin mukaisesti. Tässä tapauksessa yritys ryhtyy toimenpiteisiin asiaankuuluvien lakien mukaisesti, kuten ilmoittaa käyttäjälle ennen sisällön ostamista tai käyttöä.
 
3. Jos käyttäjän ostaman sisällön alkuperäisen käyttötarkoituksen saavuttaminen on vakavan virheen tai toimintavirheen vuoksi merkittävästi vaikeaa tai mahdotonta, vaikka sisältö olisi rajoitettu tilauksen peruuttamiseen, voit pyytää tilauksen peruuttamista yrityksen asiakaskeskus.
 
4. Pyydessään yritystä peruuttamaan tilauksen edellisen kappaleen mukaisesti, käyttäjän on toimitettava objektiivisia tietoja vastaavan sisällön toiminnallisen virheen tai puutteen osoittamiseksi.
 
5. Jos palvelu on keskeytetty yrityksen olosuhteiden vuoksi, on voimassaoloaikaa (365 päivää) ylittämättömän sisällön määrä ilman käyttömaksua [1 päivän käyttömaksu (=ostomaksu/365 päivää) × todellinen käyttöpäivät] ostomaksusta Sisältö, jossa on erillinen viimeinen voimassaolopäivä, palautetaan summana jäljellä olevalle käyttämättömälle käyttöajalle.
 
6. Mikäli yritys saa käyttäjältä kaikki peruuttamiseen tai palautukseen tarvittavat tiedot, se palautetaan samalla tavalla kuin maksukin 3 arkipäivän kuluessa vastaanottamisesta. Kuitenkin maksutavoissa, jotka edellyttävät vastaanottovahvistusta, hyvitys on suoritettava 10 arkipäivän kuluessa vastaanottovahvistuksen päivämäärästä.
 
7. Jos teet ostoksia käyttämällä matkapuhelinoperaattoria tai avoimia markkinoita (Android Market, Apple App Store jne.), voit peruuttaa tilauksesi ja saada hyvityksen matkapuhelinoperaattorin tai avoimen markkinan ehtojen mukaisesti (Android Market, Apple App Store jne.).

 

16 artikla  [Gwaogeum]

1. Liiallisen maksun sattuessa yritys palauttaa koko summan samalla tavalla kuin käyttömaksun maksamisen. Jos palautus ei kuitenkaan ole mahdollista samalla tavalla, ilmoitamme sinulle etukäteen.

 

2. Jos yhtiöstä johtuvasta syystä aiheutuu liikaa maksua, yhtiö palauttaa koko summan sopimuskuluista tai palkkioista riippumatta. Käyttäjästä johtuvasta syystä johtuvan liiallisen maksun sattuessa on kuitenkin käyttäjän maksettava kohtuullisessa rajoissa kustannukset, joita yritys vaatii liian suuren maksun palauttamisesta.

 

3. Yritys on velvollinen osoittamaan, että käyttömaksu on veloitettu asianmukaisesti, jos käyttäjä kieltäytyy palauttamasta käyttäjän vaatimaa liikaa maksua.

 

4. Yritys hoitaa liiallisten maksujen palautusmenettelyn sisällön käyttäjäsuojaohjeiden mukaisesti.
 

17 artikla  [Vahinkokorvaus]

1. Yrityksen tarjoamista palveluista ilmaiset palvelut eivät kuulu korvauksen piiriin. Näin ei kuitenkaan ole, jos käyttäjälle aiheutuu vahinkoa yrityksen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

 

2. Jos käyttäjä aiheuttaa vahinkoa yritykselle rikkomalla näiden ehtojen mukaisia velvoitteita tai jos käyttäjä aiheuttaa yritykselle vahinkoa käyttäessään palvelua, on käyttäjän korvattava yritykselle aiheutunut vahinko.
 

18 artikla  [Vastuuvapauslauseke]

1. Yritys ei ole vastuussa, jos palvelua ei voida tarjota sodan, vaaratilanteen, luonnonkatastrofin, kansallisen hätätilanteen, matkapuhelinoperaattorin vian tai vastaavan ylivoimaisen esteen vuoksi.

 

2. Yritys ei vastaa palvelun käytön esteistä, jotka johtuvat käyttäjästä johtuvista syistä.

 

3. Yritys ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat väistämättömistä syistä, kuten huollosta, vaihdosta, säännöllisestä tarkastuksesta ja aiemmin ilmoitettujen huoltotilojen rakentamisesta.

 

4. Yrityksen tarjoamat palvelut perustuvat Korean käyttöön. Jos käytät palvelua verkkovierailulla ulkomailla

ei välttämättä käytä kaikkia tai joitakin palvelun ominaisuuksia. Tässä tapauksessa yritys ei ole vastuussa siitä.

 

5. Yritys ei ole vastuussa palvelun käytön epäonnistumisesta tai sisältötietojen katoamisesta, joka johtuu laitteen vaihdosta, numeron muutoksesta, ulkomaan roamingista jne.
 

19 artikla  [Oikeudenkäyttöalue ja sovellettava laki]

1. Jos näissä käyttöehdoissa ilmenevästä ongelmasta syntyy erimielisyyttä, se ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti.

 

2. Korean lakia sovelletaan yrityksen ja käyttäjien välisiin kanteisiin.
 


 

2020. 04. 30
 
Lisäys (40. 40. 2020)

Artikla 1
Periaatteessa yritys ei ole vastuussa asioista, joita ei ole määritelty käyttöehdoissa.
 
Nämä käyttöehdot on hyväksytty 6.12.2012 ja päivitetty 30.4.2020
  ja  Pätee.

 

 

bottom of page