top of page

Kenyataan privasi

 

Prion Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat”) sangat mementingkan perlindungan maklumat peribadi anda, dan mematuhi peraturan perlindungan maklumat peribadi di bawah undang-undang yang berkaitan seperti 「Akta Promosi Rangkaian Maklumat dan Komunikasi Penggunaan, Dsb.」 dan 「Akta Perlindungan Maklumat Peribadi」.  Melalui dasar privasi, syarikat memberitahu anda tentang tujuan dan kaedah menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan dan apakah langkah yang diambil untuk melindungi maklumat peribadi.  

 

Susunan dasar privasi ini adalah seperti berikut.

 

1. Item maklumat peribadi yang perlu dikumpul dan kaedah pengumpulan

2. Tujuan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi

3. Perkongsian dan Penyediaan Maklumat Peribadi 

4. Persetujuan untuk pengumpulan maklumat peribadi 

5. Membaca dan membetulkan maklumat peribadi 

6. Penarikan diri keahlian (penarikan persetujuan) 

7. Tempoh penyimpanan dan penggunaan maklumat peribadi 

8. Prosedur dan kaedah pemusnahan maklumat peribadi 

9. Perlindungan maklumat peribadi belia 

10. Pautan tapak 

11. Pengurusan teknikal/institusi untuk perlindungan maklumat peribadi 

12. Hak dan Kewajipan Pengguna 

13. Perkhidmatan aduan mengenai pelanggaran maklumat peribadi 

14. Kewajipan untuk memberitahu disebabkan perubahan polisi  

 

 

1. Item maklumat peribadi yang perlu dikumpul dan kaedah pengumpulan

(1) Item maklumat peribadi yang perlu dikumpul: Syarikat mengumpul maklumat peribadi berikut pada masa pendaftaran keahlian awal untuk pendaftaran keahlian, perundingan pelanggan yang lancar, dan penyediaan pelbagai perkhidmatan.

 

<Apabila mendaftar sebagai ahli am> 

- Pautan akaun: ID untuk kegunaan permainan

① Dalam proses menggunakan perkhidmatan, maklumat berikut mungkin dijana dan dikumpul.

- Maklumat terminal telefon mudah alih pengguna (nama model, versi OS, versi perisian tegar, nombor pengenalan peranti, dsb.), alamat IP, kuki

- Tarikh dan masa akses, rekod penggunaan perkhidmatan

① Dalam proses menggunakan perkhidmatan, maklumat berikut mungkin dikumpul.

- Rekod penggunaan perkhidmatan, log akses, maklumat IP

(2) Cara mengumpul maklumat peribadi

① Dikumpul melalui penyediaan prosedur persetujuan semasa mendaftar untuk perkhidmatan syarikat

 

 

2. Tujuan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi

Syarikat mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan menyediakan perkhidmatan terbaik mengikut citarasa anda sebagai data pemasaran melalui pengenalan pengguna, pembayaran untuk penggunaan, penghantaran produk, dan statistik serta analisis.  

 

Tujuan khusus pengumpulan dan penggunaan mengikut item maklumat peribadi yang dikumpul adalah seperti berikut.

(1) ID: Digunakan untuk proses pengenalan mengikut penggunaan perkhidmatan keahlian 

(2) E-mel: Menjaga saluran komunikasi yang lancar untuk menyampaikan notis dan mengendalikan aduan 

* Maklumat biasa - ID

 

 

3. Perkongsian dan Penyediaan Maklumat Peribadi

Walau apa pun, kecuali dengan persetujuan pengguna atau menurut peruntukan undang-undang yang berkaitan, syarikat menggunakan maklumat peribadi pengguna di luar skop yang dimaklumkan dalam 『Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Peribadi』 tidak disediakan.

 

- Apabila perlu untuk menyediakan maklumat pengguna dalam julat terhad dengan membentuk perkongsian dengan rakan kongsi perniagaan atau pengendali perniagaan untuk tujuan menyediakan pelbagai perkhidmatan

 

Dalam kes berikut, adalah mungkin untuk memberikan maklumat peribadi tanpa kebenaran pengguna mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

(1) Sekiranya perlu untuk pembayaran penyediaan perkhidmatan 

(2) Apabila perlu untuk penyediaan statistik, penyelidikan akademik, atau penyelidikan pasaran, dan apabila individu tertentu diproses dan disediakan dalam bentuk yang tidak boleh dikenali 

(3) Apabila terdapat permintaan daripada agensi berkaitan untuk tujuan penyiasatan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan 

(4) Sekiranya terdapat peruntukan khas dalam undang-undang seperti Akta Transaksi Kewangan Nama Sebenar dan Kerahsiaan, Akta Penggunaan dan Perlindungan Maklumat Kredit, Akta Rangka Kerja Telekomunikasi, Akta Perniagaan Telekomunikasi, Akta Cukai Tempatan, Akta Perlindungan Pengguna, Akta Bank of Korea, Akta Prosedur Jenayah, dsb.  

 

 

4. Persetujuan untuk pengumpulan maklumat peribadi 

Syarikat mendapat persetujuan untuk pengumpulan maklumat peribadi anda. Berhubung dengan pengumpulan maklumat peribadi anda, kami telah menyediakan prosedur di mana anda boleh menyemak terus kandungan dasar privasi atau syarat penggunaan syarikat dengan mengklik butang "Setuju", dan anda boleh mengklik butang "Setuju" untuk Jika disemak, anda bersetuju menerima pengumpulan maklumat peribadi.  

 

 

5. Membaca dan membetulkan maklumat peribadi 

1) Anda boleh melihat atau membetulkan maklumat peribadi berdaftar anda pada bila-bila masa. Jika anda ingin melihat atau membetulkan maklumat peribadi anda, anda boleh melihat dan membetulkan secara terus (soal jawab, E-mel, ID) selepas melalui proses pengesahan identiti melalui laman web pusat pelanggan, atau menghantar e-mel ke orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan maklumat peribadi. Jika anda menghantar e-mel kepada kami atau memberi kami pendapat anda melalui telefon (031-701-4378), kami akan mengambil tindakan serta-merta selepas menerima dan memberitahu anda tentang hasilnya.

2) Jika anda meminta pembetulan kesilapan dalam maklumat peribadi, maklumat peribadi tidak akan digunakan atau diberikan sehingga pembetulan selesai.

3) Jika maklumat peribadi yang salah telah diberikan kepada pihak ketiga, kami akan memberitahu pihak ketiga tentang hasil pembetulan tanpa berlengah-lengah supaya pembetulan boleh dibuat.  

 

 

6. Penarikan diri keahlian (penarikan persetujuan)

Anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan, penggunaan dan penyediaan maklumat peribadi. Jika anda menghubungi orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan maklumat peribadi secara bertulis, melalui telefon, atau melalui e-mel, dsb. untuk menarik diri daripada keahlian, kami akan mengambil langkah yang perlu seperti memusnahkan maklumat peribadi anda selepas mengesahkan identiti anda.

 

- Cara memohon pengeluaran keahlian

1) Terdapat sekatan ke atas penggunaan akses permainan serta-merta selepas permohonan untuk menarik diri daripada keahlian, dan pampasan untuk kecurian akaun atau permintaan pengeluaran palsu yang lain tidak disokong.

2) Jika anda memilih untuk menarik diri serta-merta, semua maklumat akan dipadamkan sebaik sahaja pengesahan identiti anda disahkan.

 

 

7. Tempoh penyimpanan dan penggunaan maklumat peribadi 

Syarikat memusnahkan maklumat peribadi anda tanpa berlengah-lengah apabila tujuan pengumpulan atau penyediaan maklumat peribadi telah dicapai.  

 

 

8. Prosedur dan kaedah pemusnahan maklumat peribadi

Syarikat memusnahkan maklumat peribadi anda tanpa berlengah-lengah apabila tujuan pengumpulan atau penyediaan maklumat peribadi telah dicapai

 

1) Prosedur pemusnahan

- Maklumat yang dimasukkan oleh ahli untuk pendaftaran keahlian dan lain-lain akan dimusnahkan serta-merta selepas tujuan tercapai. Maklumat peribadi ini tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan lain selain daripada disimpan, melainkan ia dikehendaki oleh undang-undang.

 

2) Kaedah pemusnahan

- Maklumat peribadi yang dicetak di atas kertas dicincang atau dimusnahkan dengan pembakaran, dan maklumat peribadi yang disimpan dalam format fail elektronik dipadamkan menggunakan kaedah teknikal yang tidak boleh menghasilkan semula rekod.  

 

 

9. Perlindungan maklumat peribadi belia 

(1) Kaedah acara ini boleh diproses jika diminta terus melalui e-mel yang didaftarkan di laman web syarikat.

(2) Pengguna dan wakil undang-undang mereka boleh bertanya atau mengubah suai maklumat peribadi berdaftar mereka sendiri atau kanak-kanak di bawah umur 14 tahun pada bila-bila masa, dan jika mereka tidak bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi syarikat, mereka boleh menolak kebenaran atau meminta keahlian. pengeluaran.Ada.

(3) Untuk bertanya atau mengubah suai maklumat peribadi pengguna atau kanak-kanak di bawah umur 14 tahun, pilih 'Tukar Maklumat Peribadi', dan untuk membatalkan keahlian, pilih permohonan untuk menarik diri daripada keahlian dan melalui proses pengesahan identiti. Atau, jika anda menghubungi orang yang bertanggungjawab bagi perlindungan maklumat peribadi secara bertulis, melalui telefon atau e-mel, kami akan mengambil tindakan tanpa berlengah-lengah.

(4) Jika pengguna meminta pembetulan kesilapan maklumat peribadi, maklumat peribadi tidak akan digunakan atau diberikan sehingga pembetulan selesai.

(5) Jika maklumat peribadi yang salah telah diberikan kepada pihak ketiga, kami akan memberitahu pihak ketiga tentang hasil pembetulan tanpa berlengah-lengah supaya pembetulan dibuat.

(6) Syarikat tidak memberikan maklumat peribadi yang telah dibatalkan atau dipadam atas permintaan pengguna atau wakil sah dalam '3. Maklumat peribadi diproses seperti yang dinyatakan dalam 'Tempoh Pengekalan dan Penggunaan Maklumat Peribadi', dan ia diproses supaya ia tidak boleh dilihat atau digunakan untuk sebarang tujuan lain.

 

 

10. Pautan tapak 

1) Syarikat mungkin memberikan anda pautan ke laman web atau bahan syarikat lain. Dalam kes ini, memandangkan syarikat tidak mempunyai kawalan ke atas tapak dan bahan luaran, ia tidak boleh dipertanggungjawabkan dan tidak dapat menjamin kegunaan perkhidmatan atau bahan yang disediakan daripadanya.

2) Jika anda mengklik pautan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat dan berpindah ke halaman tapak lain, dasar privasi serta terma dan syarat tapak tersebut tidak berkaitan dengan syarikat, jadi sila semak dasar tapak yang baru dilawati .  

 

 

11. Pengurusan teknikal/institusi untuk perlindungan maklumat peribadi 

Maklumat peribadi anda dilindungi oleh ID dan kata laluan. Hanya anda yang boleh mengetahui ID (akaun) dan kata laluan anda, dan hanya orang yang mengetahui kata laluan itu boleh menyemak dan menukar maklumat peribadi. Oleh itu, anda tidak seharusnya mendedahkan kata laluan anda kepada sesiapa.

 

Untuk mengelakkan kebocoran maklumat peribadi anda dengan menggodam, dsb., kami memasang dan mengendalikan peranti yang menyekat pencerobohan dari luar untuk mengelakkan serangan dan penggodaman dari luar. Ia mengekalkan tahap keselamatan tertinggi, seperti menguruskannya secara berasingan. daripada menyambung secara langsung kepadanya.

 

Di samping itu, kami mempunyai sistem untuk menyandarkan sistem dan data sekiranya berlaku kecemasan, dan mengambil langkah untuk mencegah kerosakan yang disebabkan oleh virus komputer dengan menggunakan program vaksin. Program vaksin dikemas kini secara berkala, dan sekiranya berlaku wabak virus secara tiba-tiba, vaksin disediakan sebaik sahaja ia dikeluarkan untuk mengelakkan pelanggaran maklumat peribadi.

 

Kakitangan pengendalian maklumat peribadi adalah terhad kepada minimum, dan pematuhan kepada dasar ini ditekankan melalui latihan yang kerap untuk kakitangan yang bertanggungjawab. Dalam kes ini, tindakan pembetulan diambil serta-merta.

 

 

12. Hak dan Kewajipan Pengguna 

1) Anda diminta untuk mengelakkan kemalangan yang tidak dijangka dengan memasukkan maklumat peribadi yang diberikan dengan tepat dan terkini. Anda bertanggungjawab untuk sebarang kemalangan yang disebabkan oleh maklumat tidak tepat yang anda masukkan, dan jika anda memasukkan maklumat palsu, seperti mencuri maklumat orang lain, akaun anda mungkin disekat atau dipadamkan.

2) Anda mempunyai hak untuk melindungi maklumat peribadi anda, tetapi pada masa yang sama, anda juga mempunyai kewajipan untuk melindungi maklumat anda sendiri dan tidak melanggar maklumat orang lain. Berhati-hati agar tidak membocorkan maklumat peribadi anda, termasuk kata laluan anda, dan berhati-hati agar tidak merosakkan maklumat peribadi orang lain, termasuk penyiaran. Jika anda gagal memenuhi tanggungjawab ini dan merosakkan maklumat dan maruah orang lain, anda boleh dihukum di bawah [Akta Promosi Penggunaan Rangkaian Maklumat dan Komunikasi dan Perlindungan Maklumat, Dsb.].

3) Apabila memasukkan maklumat peribadi, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kelemahan atau kerosakan material dalam penggunaan perkhidmatan yang disebabkan oleh memasukkan maklumat yang tidak tepat atau salah.

 

 

13. Perkhidmatan aduan yang berkaitan dengan pelanggaran maklumat peribadi 

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai maklumat peribadi anda, sila hubungi bahagian maklumat peribadi di bawah. Kami akan menjawab pertanyaan anda dengan segera dan ikhlas.

 

[Orang yang bertanggungjawab/orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan maklumat peribadi]
- Pegawai Perlindungan Maklumat Peribadi
Nama: Park Sang-yeol
Jabatan / Jawatan: Pasukan Sokongan Pengurusan / Pengarah
Nombor telefon: 031-372-4378
E-mel: mfreeon@gmail.com
Faks: 031-601-6532

- Jabatan yang bertanggungjawab ke atas perlindungan maklumat peribadi
Nama: Park Seon-young
Jabatan / Jawatan: Kandungan Pasukan / Ketua Pasukan
Nombor telefon: 031-372-4378
E-mel: mfreeon@gmail.com
Faks: 031-601-6532

 

14. Remedi untuk Pelanggaran Hak

Pengguna boleh bertanya tentang pelepasan kerosakan dan perundingan untuk pelanggaran maklumat peribadi kepada organisasi berikut.

<Organisasi berikut adalah organisasi yang berasingan daripada syarikat, jadi jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan pengendalian aduan maklumat peribadi dan pelepasan kerosakan syarikat itu sendiri, atau jika anda memerlukan bantuan yang lebih terperinci, sila hubungi kami.>

▶Pusat Laporan Pelanggaran Maklumat Peribadi (dikendalikan oleh Agensi Internet & Keselamatan Korea)

  -Tanggungjawab: Melaporkan pelanggaran maklumat peribadi, memohon kaunseling

  -Laman utama: privacy.kisa.or.kr

  -Telefon: (tanpa kod kawasan) 118

  -Alamat: (58324) 9, Jinheung-gil, Naju-si, Jeollanam-do (301-2 Bitgaram-dong), tingkat 3, Pusat Laporan Pelanggaran Maklumat Peribadi

▶ Jawatankuasa Pengantaraan Pertikaian Maklumat Peribadi

  -Tanggungjawab: Permohonan pengantaraan pertikaian maklumat peribadi, pengantaraan pertikaian kolektif (penyelesaian sivil)

  -Laman web: www.kopico.go.kr

  -Telefon: (tanpa kod kawasan) 1833-6972

  -Alamat: Tingkat 4 Kompleks Kerajaan Seoul, 209 Sejong-daero, Jongno-gu, Seoul (03171)

▶ Pasukan Penyiasatan Jenayah Siber Pejabat Pendakwa Tertinggi: 02-3480-3573

▶ Pusat Tindak Balas Keganasan Siber Agensi Polis Negara: 1566-0112

▶ Jawatankuasa Pensijilan Tanda Perlindungan Maklumat (http://www.privacy.or.kr, Tel: 02-550-9531~2)

▶ Bahagian Siasatan Jenayah berteknologi tinggi, Pejabat Pendakwa Raya (http://www.spo.go.kr, Tel: 02-3480-2000)

▶ Pusat Tindak Balas Keganasan Siber Agensi Polis Negara (http://www.ctrc.go.kr, telefon 182)

 

15. Kewajipan untuk memberitahu disebabkan perubahan polisi

 

Jika terdapat penambahan, pemadaman atau pengubahsuaian pada dasar privasi semasa, kami akan memberitahu anda tentang sebab dan butiran perubahan melalui tapak web/notis sekurang-kurangnya 7 hari sebelum semakan.

 

Nombor Versi Dasar Privasi: V1.0

Tarikh Pengumuman Dasar Privasi: 30 April 2013

Tarikh Penguatkuasaan Dasar Privasi: 23 Jun 2015  

 

Jika anda perlu melaporkan atau berunding mengenai pelanggaran maklumat peribadi yang lain, sila hubungi organisasi berikut.

1) Jawatankuasa Pengantaraan Pertikaian Peribadi (www.1336.or.kr/1336)

2) Jawatankuasa Pensijilan Tanda Perlindungan Maklumat (www.eprivacy.or.kr/02-580-0533~4)

3) Pusat Siasatan Jenayah Internet Pejabat Pendakwa Tertinggi (http://icic.sppo.go.kr/02-3480-3600)

4) Pusat Tindak Balas Keganasan Siber Agensi Polis Negara (www.ctrc.go.kr/02-392-0330)  

 

Hak Cipta © FREEON Corp. Semua Hak Diterima.

bottom of page