top of page

Peruntukan permohonan kami (selepas ini  "Apl"), sama ada melalui tapak web atau melalui pelbagai kedai aplikasi, dibawakan kepada anda oleh FREEON Corp. berdaftar di  WellPark Office BD, 32, Migeumil-ro 90beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  ("Pengawal Data" data peribadi anda). Akibatnya,  "Kami",  "Kami"  dan "Kami" merujuk kepada Pengawal Data.

Kami mempunyai pegawai perlindungan data (DPO) yang ditetapkan untuk membantu kami mematuhi keperluan Peraturan Perlindungan Data Am (EU) 2016/679. Anda boleh menghubungi DPO secara terus dengan menghantar e-mel  dpo@lawgic.co.uk  Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel kepada Kami berkenaan dengan sebarang pertanyaan (  khususnya, untuk melaksanakan Hak Anda) di  mfreeon@gmail.com

2. Apakah data peribadi yang diproses dan asas undang-undang untuk pemprosesan

Terdapat pelbagai jenis maklumat yang kami peroleh, sama ada secara terus daripada anda atau secara automatik melalui peranti anda apabila anda menggunakan Apl. Pada asasnya, kami hanya memperoleh apa yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, tidak lebih, tidak kurang.

Maklumat, yang berkaitan dengan anda atau peranti anda, sama ada dikenal pasti secara automatik oleh sistem Kami, yang diberikan kepada Kami oleh sistem pengendalian peranti anda atau dimasukkan oleh anda secara manual apabila mengisi medan tertentu, membenarkan tindakan tertentu dalam Apl.

Maklumat yang anda berikan kepada Kami:

Asas undang-undang untuk pemprosesan

1. Alamat e-mel apabila anda log masuk untuk menggunakan Apl sebagai pengguna berdaftar.

2. Maklumat Rangkaian Sosial melalui kaedah "OAuth" untuk log masuk selamat (baca lebih lanjut mengenai OAuth dengan mengikuti pautan  https://oauth.net/

Pada asasnya, ini adalah maklumat daripada profil awam anda (dengan, sebagai contoh, Facebook) yang boleh anda kawal pada mana-mana peringkat.

3. Nama dan avatar anda (imej pilihan anda untuk ditunjukkan semasa memainkan Apl)

4. Tarikh lahir anda apabila anda memberikannya kepada pasukan sokongan kami untuk mendapatkan beberapa hadiah percuma.

5. Mesej dan komunikasi dengan sokongan

Prestasi kontrak dengan anda.

Melainkan anda mendaftar melalui cara lain (SNS, lihat di bawah), Kami tidak dapat memberikan anda perkhidmatan kami sebagai pengguna log masuk selain melalui beberapa cara pengenalan unik. Anda masih boleh mengakses Apl Kami sebagai tetamu dan memautkan akaun anda kemudian.

Kami mungkin menghubungi anda untuk tujuan pemasaran produk dan/atau perkhidmatan yang serupa. Ia akan menjadi kepentingan sah Kami untuk berbuat demikian, tetapi anda akan sentiasa mempunyai peluang untuk menarik diri daripada komunikasi pemasaran sedemikian sebelum sebarang komunikasi sedemikian.

Kami akan menyimpan hanya maklumat yang mencukupi untuk menghormati pilihan keluar anda pada masa hadapan.

Persetujuan anda pada masa peruntukan yang sama. Anda sentiasa boleh menukar atau menggantikan nama dan avatar anda dalam tetapan Apl.

Persetujuan anda untuk menerima hadiah percuma pada hari istimewa itu setiap tahun. Kami tidak menyimpan tahun kelahiran anda, hanya DD.MM. jadi untuk meminimumkan tahap data peribadi yang Kami pegang tentang anda.

Prestasi kontrak untuk menjawab pertanyaan anda dan menyediakan sokongan pelanggan. Kami tidak menggunakan maklumat ini untuk perkara lain (contohnya, kami tidak membina profil anda atau menyasarkan anda berdasarkan komunikasi anda dengan kami atau dengan pengguna Apl yang lain).

Pelik, tetapi itu sahaja. Selebihnya adalah perkara teknikal yang mesti diproses untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda

Maklumat yang dikumpul secara automatik atau diberikan oleh Kami kepada anda

1. Pelayan yang menjadi hos Apl mungkin merekodkan permintaan yang dibuat oleh peranti anda kepada pelayan, butiran pada peranti dan penyemak imbas yang anda gunakan, alamat IP anda, tarikh dan masa akses, bandar dan negara, sistem pengendalian, jenis penyemak imbas, maklumat rangkaian mudah alih .

Asas undang-undang untuk pemprosesan

Prestasi kontrak.

Apl tidak akan beroperasi jika tidak, anda memerlukan ini untuk menyambung ke Internet.

Data ini hanya digunakan untuk tujuan teknikal - iaitu, untuk memastikan berfungsi dan keselamatan Apl dengan betul dan untuk menyiasat kemungkinan insiden keselamatan.

2. Pengecam pengiklanan yang disediakan oleh sistem pengendalian peranti pegang tangan anda (seperti, contohnya, IDFA, GAID)

Persetujuan anda terhadap peruntukan pengecam sedemikian yang diberikan secara lalai melalui sistem pengendalian peranti anda (Apple atau Android, misalnya). Anda bebas untuk menarik balik kebenaran anda dengan menetapkan semula pengecam tersebut atau menarik diri daripada pengiklanan berdasarkan minat.

Ini boleh dilakukan melalui tetapan telefon bimbit anda dan/atau penyemak imbas anda. Kami menghormati pilihan yang anda buat melalui tetapan peranti anda.

3. Pelbagai pengecam peranti, yang disediakan oleh sistem pengendalian (ID peranti atau ID vendor, contohnya) atau diperuntukkan oleh Kami (contohnya ID dalam Apl anda)

Kepentingan sah kami dalam pencegahan penipuan dan potensi akses tanpa kebenaran daripada berbilang peranti/lokasi, memastikan ketersediaan teknikal dan keselamatan Apl.

4. Versi apl, maklumat versi OS, jenis penyemak imbas, bahasa yang digunakan, pembuatan/model peranti anda

Prestasi kontrak.

Kami perlu mengetahui maklumat teknikal ini supaya Apl berfungsi dengan betul pada peranti anda.

5. Semua peristiwa yang secara semula jadi berlaku semasa penggunaan Apl anda (seperti log, acara, permainan tangan, sejarah pembelian, ranap Apl, laporan sistem dan sebagainya). Maklumat statistik berkenaan dengan penggunaan Apl.

Sebahagiannya, prestasi kontrak dan sebahagian lagi kepentingan sah kami dalam pencegahan penipuan dan potensi akses tanpa kebenaran, memastikan ketersediaan teknikal dan keselamatan Apl.

Analisis maklumat statistik membantu kami mengoptimumkan Apl dalam kemas kini masa hadapan, penggunaan sedemikian tidak menjejaskan hak dan kebebasan anda dan tidak mendedahkan sebarang data peribadi anda atau kenalan anda.

3. Perkara yang kami lakukan dengan data peribadi anda

 

Kami melindungi data anda dan tidak memperlakukan data peribadi anda dalam apa-apa cara yang akan mengejutkan anda (melainkan Kami memberitahu anda mengenainya dan anda membuat keputusan termaklum untuk membenarkan penggunaan sedemikian).  Sebagai contoh, Kami menyulitkan kata laluan yang dibuat oleh anda pada peringkat pendaftaran dan kemudian menyimpan data peribadi anda pada pelayan selamat yang akan menghalang akses tanpa kebenaran atau pemusnahan data peribadi anda.  Kami menggunakan pengecam pengiklanan dengan mematuhi sepenuhnya keperluan sistem pengendalian (jika tidak, Kami akan melanggar syarat penggunaannya). Oleh itu, Kami hanya menggunakan pengecam pengiklanan tersebut untuk memenuhi kewajipan kontrak kami terhadap pihak yang membawa anda kepada Kami dan sebaliknya (sama ada dengan anda mengklik sepanduk pengiklanan dalam apl rakan kongsi kami, menonton iklan atau sebaliknya).  Melainkan anda telah meminta kami untuk tidak berbuat demikian, Kami mungkin jarang menghubungi anda melalui e-mel tentang produk dan perkhidmatan yang serupa kepada Apl. Setiap kali Kami menghubungi anda, Kami akan sentiasa memberi anda hak untuk menarik diri sebelum komunikasi pertama dan pada bila-bila masa selepas itu (lihat bahagian  "Hak Anda"  di bawah).

Tujuan untuk memproses data yang anda berikan termasuk:

 • Menyediakan perkhidmatan Kami kepada anda

 • Pencegahan penipuan

 • Meningkatkan perkhidmatan kami

 • Memberitahu anda tentang sebarang perubahan dalam perkhidmatan kami

4. Berapa lama data peribadi disimpan

Bergantung pada jenis, data peribadi anda disimpan sama ada sehingga anda memadamkan Apl atau selepas enam bulan tidak aktif. Sesetengah data (seperti alamat IP atau alamat e-mel yang disenaraihitamkan yang digunakan untuk penipuan) mungkin disimpan lebih lama demi kepentingan sah kami untuk melindungi perniagaan kami daripada kerugian dan juga untuk menghormati pilihan anda untuk menarik diri daripada e-mel pemasaran.  Kami dikehendaki oleh undang-undang untuk memadamkan sebarang maklumat yang tidak lagi diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Kami menganggap bahawa jika anda tidak menggunakan Apl kami selama lebih enam bulan ("Tempoh Tidak Aktif"), anda telah meninggalkan kami selama-lamanya. Kami akan memadamkan sebarang Data Peribadi yang kami miliki berikutan Tempoh Tidak Aktif. Tetapi jangan risau, anda sentiasa dialu-alukan untuk menggunakan Apl kami semula jika anda memutuskan untuk kembali.

 

5. Langkah keselamatan yang digunakan oleh Kami

 

Data anda disimpan pada salah satu pelayan selamat yang kami sewa dan Kami menggunakan amalan industri yang disyorkan untuk memastikan data anda selamat. Kami menggunakan tahap langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk mengelakkan pemusnahan, kehilangan, pengubahan secara tidak sengaja atau menyalahi undang-undang, pendedahan tanpa kebenaran atau akses kepada data peribadi yang dihantar, disimpan atau diproses sebaliknya.  Pada masa ini kami menggunakan KT IDC  ("  Pembekal pengehosan") untuk menyimpan data peribadi anda. Pembekal Pengehosan tersebut memiliki pelbagai sijil keselamatan antarabangsa yang memastikan keselamatan data anda dengan mereka.

Oleh itu, mempunyai keselamatan yang sesuai dengan penyedia Pengehosan semasa menyimpan data anda, Kami perlu memastikan bahawa akses kepada data tersebut disediakan berdasarkan keperluan untuk mengetahui. Akses kepada penyedia Hosting dikawal melalui pelbagai langkah teknikal dan organisasi yang termasuk:

 • pengesahan dua faktor untuk mengakses penyedia Hosting;

 • Mengikuti prinsip keistimewaan paling sedikit;

 • Semua pelayan dan perkhidmatan tertakluk kepada pemantauan berterusan. Ini termasuk pengelogan akses peribadi dalam antara muka pengguna.

 • Setiap pekerja mempunyai akses kepada sistem/perkhidmatan hanya melalui akses pekerjanya sendiri. Hak akses yang terlibat adalah terhad kepada tanggungjawab pekerja dan/atau pasukan masing-masing.

 

6. Kategori penerima dan Pemproses Data

 

Kami tidak berkongsi data peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga, kecuali apabila Kami perlu mematuhi kewajipan undang-undang Kami. Sesetengah data pengguna kami diagregatkan untuk tujuan statistik dan diproses untuk kepentingan yang sah seperti yang dinyatakan dalam bahagian 2 di atas.  Ini tidak bermakna Kami mengikut perintah pendedahan secara membuta tuli. Kami akan menyemak setiap permintaan untuk memastikan ia memenuhi perlindungan yang berkaitan, mengandungi perintah mahkamah atau dikeluarkan di bawah langkah perundangan untuk pencegahan, penyiasatan, pengesanan atau pendakwaan kesalahan jenayah.  Seperti yang dinyatakan di atas, Kami berkongsi pengecam pengiklanan anda dengan pihak ketiga untuk memenuhi kewajipan kontrak kami dan membayar yuran mereka atau melindungi diri kami daripada tuntutan pembayaran.

 

7. Pemindahan data anda ke luar negara

 

Walaupun data anda boleh diakses dari bahagian dunia yang berlainan bagi pihak kami, Kami sebenarnya tidak memindahkan data peribadi anda ke luar EEA. Setakat mana data diakses dari luar negara, Kami mematuhi perlindungan dan perlindungan kontrak yang ditetapkan untuk memastikan bahawa data anda selamat di luar negara seperti dalam EEA.

Apabila pihak ketiga mengakses data anda bagi pihak kami atau atas arahan kami (sama ada di dalam atau di luar EEA), Kami menggunakan asas undang-undang yang berkaitan untuk mematuhi perundangan perlindungan data. Dalam kes di mana tiada penemuan keputusan kecukupan oleh Suruhanjaya Eropah, kami menggunakan kontrak model untuk melindungi hak dan data anda.

 

8. Perkhidmatan Rangkaian Sosial (SNS)

 

Apabila anda log masuk untuk menggunakan mana-mana Apl Kami melalui SNS (seperti Facebook), anda memberikan Kami maklumat tertentu daripada profil anda untuk tapak tersebut. Maklumat yang diberikan melalui SNS berbeza-beza dan bergantung pada SNS tertentu (contohnya, Facebook memberikan maklumat tentang ID pengguna anda, Token Pengguna). Anda boleh nyahtanda kotak untuk maklumat yang anda tidak suka untuk berkongsi dengan kami semasa proses pendaftaran.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang tetapan ini di SNS tempat anda memainkan Apl Kami (contohnya, anda boleh mengedit privasi dan tetapan apl anda dengan Facebook dengan mengikuti pautan  https://www.facebook.com/help/218345114850283?helpref=about_content  - terakhir diakses pada 21 Mei 2018).

Aktiviti anda semasa memainkan Apl melalui SNS juga akan tertakluk kepada dasar privasi SNS untuk bahagian pemprosesan data mereka.

 

9. Hak anda

 

Anda berhak mendapat spektrum penuh hak di bawah Peraturan Perlindungan Data Am dan Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memenuhi sebarang permintaan yang sah. Anda boleh sama ada menggunakan hak anda dengan memadamkan ciri tertentu melalui peranti anda atau dengan menghantar e-mel kepada kami di  mfreeon@gmail.com  untuk melaksanakan semua hak yang lain.

Anda mempunyai pelbagai hak yang kami hormati. Antaranya hak untuk:

 • Memerlukan akses kepada data peribadi anda;

 • Memerlukan pembetulan data peribadi anda;

 • Memerlukan pemadaman data peribadi anda;

 • Tarik balik persetujuan untuk memproses data peribadi anda, jika berkenaan;

 • Buat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan negara anda (dalam EEA) jika anda percaya bahawa hak privasi anda telah dilanggar

 

Anda mungkin dikehendaki memberikan bukti pengenalan tertentu supaya Kami tidak mendedahkan data peribadi kepada mereka yang tidak berhak kepadanya.  Jika data peribadi anda dipadamkan atas permintaan anda atau mengikut dasar pengekalan data kami, Kami hanya menyimpan maklumat sedemikian yang diperlukan untuk melindungi kepentingan sah kami atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang.  

 

Sila ambil perhatian, semua permintaan hendaklah dihantar melalui e-mel kepada Kami di  mfreeon@gmail.com  atau dihantar kepada kami melalui pos. Oleh kerana jumlah mesej yang banyak, mesej sokongan pelanggan dalam Apl tidak boleh dianggap sebagai kaedah notis yang berkesan kepada Kami.

 

10. Jangan Jejaki (California OPPA)

Tidak ada konsensus tentang cara syarikat aplikasi mudah alih harus mentafsir isyarat DNT. Untuk tujuan OPPA, Kami tidak bertindak balas kepada isyarat DNT pada masa ini sama ada isyarat itu telah diterima pada komputer atau peranti mudah alih.

 

11. Kuki dan teknologi yang serupa

 

Kami menggunakan kuki tertentu apabila anda melawati Laman Web Kami, tetapi Kami memberi anda peluang untuk memilih kuki pilihan yang tidak penting yang anda ingin simpan. Semak dasar kuki yang berkaitan untuk tapak web yang anda lawati.

 

12. Privasi kanak-kanak

 

Kami tidak pernah secara sengaja mengumpul atau meminta sebarang maklumat daripada sesiapa yang berumur 13 tahun dan lebih muda. Apl dan kandungannya tidak ditujukan atau dilihat untuk menarik minat orang tersebut. Ibu bapa atau penjaga yang percaya bahawa Kami menyimpan maklumat tentang anak mereka yang berumur 13 tahun ke bawah boleh menghubungi Kami di  mfreeon@gmail.com

13. Komitmen kami

 • Kami hanya akan mengumpul dan menggunakan data anda di mana Kami mempunyai asas undang-undang untuk berbuat demikian;

 • Kami akan sentiasa telus dan memberitahu anda tentang cara kami menggunakan maklumat anda;

 • Apabila Kami mengumpul data anda untuk tujuan tertentu, Kami tidak akan menggunakannya untuk perkara lain tanpa kebenaran anda, melainkan asas undang-undang lain terpakai;

 • Kami tidak akan meminta lebih banyak data daripada yang diperlukan untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kami;

 • Kami akan mematuhi dasar pengekalan data dan memastikan maklumat anda dilupuskan dengan selamat pada penghujung tempoh pengekalan tersebut;

 • Kami akan mematuhi dan menghormati hak Anda (dalam bahagian 8 di atas) dengan memastikan bahawa pertanyaan berkaitan isu privasi ditangani dengan segera dan telus;

 • Kami akan memastikan kakitangan kami dilatih dalam privasi dan kewajipan keselamatan;

 • Kami akan memastikan untuk mempunyai langkah-langkah teknologi dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data anda tanpa mengira di mana ia disimpan;

 • Kami juga akan memastikan bahawa semua pemproses data kami mempunyai langkah keselamatan yang sesuai dengan peruntukan kontrak yang memerlukan mereka mematuhi komitmen Kami;

 • Kami akan mendapatkan persetujuan anda dan memastikan bahawa perlindungan yang sesuai disediakan sebelum data peribadi dipindahkan ke negara lain.

 

14. Perubahan kepada dasar privasi

 

Kami akan sentiasa memberitahu anda melalui e-mel atau sebaliknya sekiranya kami mengemas kini dasar privasi ini. Kami akan mengemas kini tarikh "terakhir diubah suai" di bahagian bawah dasar privasi ini untuk menunjukkan semakan terkini, serta perubahan yang dibuat.  Jika kami memutuskan untuk membuat perubahan penting pada Dasar Privasi kami, kami akan memberitahu anda dengan meletakkan notis di tapak web kami atau dengan menghantar notis kepada anda ke alamat e-mel yang kami ada dalam fail untuk anda. Kami boleh menambah proses ini dengan meletakkan notis dalam permainan kami dan pada FREEON Corp yang lain. laman web. Anda harus menyemak secara berkala  www.mfreeon.com  dan halaman dasar privasi ini untuk kemas kini.

bottom of page