top of page

Việc cung cấp các ứng dụng của chúng tôi (sau đây gọi là  "Ứng dụng"), cho dù qua các trang web hay qua các cửa hàng ứng dụng khác nhau, đều được FREEON Corp. Đăng ký tại  Văn phòng WellPark BD, 32, Migeumil-ro 90beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  ("Bộ điều khiển dữ liệu" của dữ liệu cá nhân của bạn). Do đó,  "Chúng tôi",  "Chúng ta"  và "Của chúng tôi" đề cập đến Bộ điều khiển dữ liệu.

Chúng tôi có nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) được chỉ định để giúp chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với DPO bằng cách gửi email  dpo@lawgic.co.uk  Thay vào đó, bạn có thể gửi email cho Chúng tôi liên quan đến các truy vấn thuộc bất kỳ tính chất nào (  đặc biệt, để thực hiện Quyền của Bạn) tại  mfreeon@gmail.com

2. Dữ liệu cá nhân nào được xử lý và cơ sở pháp lý để xử lý

Có nhiều loại thông tin khác nhau mà chúng tôi thu được, trực tiếp từ bạn hay tự động thông qua thiết bị của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng. Về cơ bản, chúng tôi chỉ lấy những gì thực sự cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi, không hơn không kém.

Thông tin, liên quan đến bạn hoặc thiết bị của bạn, được nhận dạng tự động bởi hệ thống của Chúng tôi, được cung cấp cho Chúng tôi bởi hệ điều hành của thiết bị của bạn hoặc được bạn nhập theo cách thủ công khi điền vào các trường nhất định, cho phép các hành động nhất định trong Ứng dụng.

Thông tin bạn cung cấp cho Chúng tôi:

Cơ sở pháp lý để xử lý

1. Địa chỉ email khi bạn đăng nhập để sử dụng Ứng dụng với tư cách là người dùng đã đăng ký.

2. Thông tin mạng xã hội thông qua phương thức "OAuth" để đăng nhập an toàn (đọc thêm về OAuth theo liên kết  https://oauth.net/

Về cơ bản, đây là thông tin từ hồ sơ công khai của bạn (ví dụ: với Facebook) mà bạn có thể kiểm soát ở bất kỳ giai đoạn nào.

3. Tên và hình đại diện của bạn (hình ảnh bạn chọn sẽ được hiển thị khi chơi Ứng dụng)

4. Ngày sinh của bạn khi bạn cung cấp cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận một số phần mềm miễn phí.

5. Tin nhắn và liên lạc với bộ phận hỗ trợ

Thực hiện hợp đồng với bạn.

Trừ khi bạn đăng ký qua các phương tiện khác (SNS, xem bên dưới), Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi với tư cách là người dùng đã đăng nhập ngoài một số phương tiện nhận dạng duy nhất. Bạn vẫn có thể truy cập Ứng dụng của chúng tôi với tư cách khách và liên kết tài khoản của bạn sau đó.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị các sản phẩm và / hoặc dịch vụ tương tự. Chúng tôi sẽ làm như vậy vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, nhưng bạn sẽ luôn có cơ hội chọn không tham gia các thông tin tiếp thị như vậy trước khi có bất kỳ thông báo nào như vậy.

Chúng tôi sẽ lưu trữ vừa đủ thông tin để đáp ứng tùy chọn không tham gia của bạn trong tương lai.

Sự đồng ý của bạn tại thời điểm cung cấp giống nhau. Bạn luôn có thể thay đổi hoặc thay thế tên và hình đại diện của mình trong cài đặt Ứng dụng.

Sự đồng ý của bạn để nhận quà tặng miễn phí vào ngày đặc biệt đó mỗi năm. Chúng tôi không lưu trữ năm sinh của bạn, chỉ lưu trữ DD.MM. vì vậy để giảm thiểu phạm vi dữ liệu cá nhân Chúng tôi giữ về bạn.

Thực hiện hợp đồng để trả lời các truy vấn của bạn và cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ điều gì khác (ví dụ: chúng tôi không xây dựng hồ sơ của bạn hoặc nhắm mục tiêu bạn dựa trên giao tiếp của bạn với chúng tôi hoặc với những người dùng khác của Ứng dụng).

Kỳ lạ, nhưng đó là nó. Phần còn lại là nội dung kỹ thuật phải được xử lý để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi

Thông tin được chúng tôi thu thập tự động hoặc giao cho bạn

1. Máy chủ lưu trữ Ứng dụng có thể ghi lại các yêu cầu mà thiết bị của bạn gửi tới máy chủ, thông tin chi tiết về thiết bị và trình duyệt bạn sử dụng, địa chỉ IP, ngày và giờ truy cập, thành phố và quốc gia, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông tin mạng di động .

Cơ sở pháp lý để xử lý

Thực hiện hợp đồng.

Nếu không, ứng dụng sẽ không hoạt động, bạn cần điều này để kết nối với Internet.

Dữ liệu này chỉ được sử dụng cho các mục đích kỹ thuật - nghĩa là để đảm bảo hoạt động bình thường và bảo mật của Ứng dụng cũng như để điều tra các sự cố bảo mật có thể xảy ra.

2. Số nhận dạng quảng cáo được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị cầm tay của bạn (chẳng hạn như IDFA, GAID)

Sự đồng ý của bạn đối với việc cung cấp các số nhận dạng như vậy được đưa ra theo mặc định thông qua hệ điều hành của thiết bị của bạn (ví dụ: Apple hoặc Android). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách đặt lại các số nhận dạng đó hoặc chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích.

Điều này có thể được thực hiện thông qua cài đặt của điện thoại và / hoặc trình duyệt của bạn. Chúng tôi tôn trọng những lựa chọn của bạn thông qua cài đặt của thiết bị của bạn.

3. Các số nhận dạng thiết bị khác nhau, được cung cấp bởi hệ điều hành (ví dụ: ID thiết bị hoặc ID nhà cung cấp) hoặc được phân bổ bởi Chúng tôi (ví dụ: ID trong ứng dụng của bạn)

Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận và khả năng truy cập trái phép từ nhiều thiết bị / vị trí, đảm bảo tính khả dụng về mặt kỹ thuật và tính bảo mật của Ứng dụng.

4. Phiên bản ứng dụng, thông tin phiên bản hệ điều hành, loại trình duyệt, ngôn ngữ được sử dụng, kiểu máy / thiết bị của bạn

Thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi cần biết thông tin kỹ thuật này để Ứng dụng hoạt động bình thường trên thiết bị của bạn.

5. Tất cả các sự kiện tự nhiên xảy ra trong quá trình bạn sử dụng Ứng dụng (chẳng hạn như nhật ký, sự kiện, lượt chơi, lịch sử mua hàng, sự cố của Ứng dụng, báo cáo hệ thống, v.v.). Thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng.

Một phần là việc thực hiện hợp đồng và một phần là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận và khả năng truy cập trái phép, đảm bảo tính sẵn có về mặt kỹ thuật và tính bảo mật của Ứng dụng.

Phân tích thông tin thống kê giúp chúng tôi tối ưu hóa Ứng dụng trong các bản cập nhật trong tương lai, việc sử dụng như vậy không ảnh hưởng đến quyền và tự do của bạn và không tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn hoặc các địa chỉ liên hệ của bạn.

3. Chúng tôi làm gì với dữ liệu cá nhân của bạn

 

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn và không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào có thể làm bạn ngạc nhiên (trừ khi Chúng tôi đã nói với bạn về điều đó và bạn đã đưa ra quyết định sáng suốt đồng ý với việc sử dụng đó).  Ví dụ: Chúng tôi mã hóa mật khẩu do bạn tạo ở giai đoạn đăng ký và sau đó lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trên các máy chủ an toàn để ngăn truy cập trái phép hoặc phá hủy dữ liệu cá nhân của bạn.  Chúng tôi sử dụng các số nhận dạng quảng cáo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của hệ điều hành (nếu không, Chúng tôi sẽ vi phạm các điều khoản sử dụng của chúng). Do đó, Chúng tôi chỉ sử dụng các số nhận dạng quảng cáo đó để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi đối với các bên đã đưa bạn đến với Chúng tôi và ngược lại (cho dù bạn nhấp vào biểu ngữ quảng cáo trong ứng dụng của đối tác của chúng tôi, xem quảng cáo hay cách khác).  Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi có thể hiếm khi liên hệ với bạn qua email về các sản phẩm và dịch vụ tương tự đối với Ứng dụng. Bất cứ khi nào Chúng tôi liên hệ với bạn, Chúng tôi sẽ luôn cho bạn quyền từ chối trước lần liên lạc đầu tiên và bất kỳ lúc nào sau đó (xem phần  "Quyền lợi của bạn"  phía dưới).

Các mục đích để xử lý dữ liệu do bạn cung cấp bao gồm:

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi

 • Phòng chống gian lận

 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi

 • Thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong dịch vụ của chúng tôi

4. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong bao lâu

Tùy thuộc vào loại, dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ cho đến khi bạn xóa Ứng dụng hoặc sau sáu tháng không hoạt động. Một số dữ liệu (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc địa chỉ email trong danh sách đen được sử dụng để lừa đảo) có thể được lưu giữ lâu hơn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi khỏi tổn thất và cũng để tôn trọng lựa chọn từ chối nhận email tiếp thị của bạn.  Theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải xóa bất kỳ thông tin nào không còn cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi giả định rằng nếu bạn không sử dụng Ứng dụng của chúng tôi trong hơn sáu tháng ("Khoảng thời gian không hoạt động"), bạn đã rời bỏ chúng tôi vô thời hạn. Chúng tôi sẽ xóa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi sở hữu sau Khoảng thời gian Không hoạt động. Nhưng đừng lo lắng, bạn luôn được hoan nghênh sử dụng lại Ứng dụng của chúng tôi nếu bạn quyết định quay lại.

 

5. Các biện pháp bảo mật được chúng tôi sử dụng

 

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên một trong những máy chủ an toàn mà chúng tôi thuê và Chúng tôi sử dụng các phương pháp công nghiệp được khuyến nghị để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức ở mức độ thích hợp để ngăn chặn việc vô tình hoặc bất hợp pháp phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân được truyền, lưu trữ hoặc xử lý theo cách khác.  Chúng tôi hiện đang sử dụng KT IDC  (các "  Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ") để lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đó sở hữu nhiều chứng chỉ bảo mật quốc tế khác nhau để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn với họ.

Do đó, có sự bảo mật thích hợp với các nhà cung cấp Dịch vụ lưu trữ khi lưu trữ dữ liệu của bạn, Chúng tôi phải đảm bảo rằng quyền truy cập vào dữ liệu đó được cung cấp trên cơ sở cần biết. Quyền truy cập vào các nhà cung cấp Dịch vụ lưu trữ được kiểm soát thông qua các biện pháp tổ chức và kỹ thuật khác nhau bao gồm:

 • xác thực hai yếu tố để truy cập các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ;

 • Tuân theo nguyên tắc đặc quyền ít nhất;

 • Tất cả các máy chủ và dịch vụ phải được giám sát liên tục. Điều này bao gồm việc ghi nhật ký truy cập cá nhân trong giao diện người dùng.

 • Mỗi nhân viên chỉ có quyền truy cập vào hệ thống / dịch vụ thông qua quyền truy cập của chính nhân viên đó. Các quyền truy cập liên quan được giới hạn trong trách nhiệm của nhân viên và / hoặc nhóm tương ứng.

 

6. Danh mục người nhận và người xử lý dữ liệu

 

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp Chúng tôi phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi. Một số dữ liệu về người dùng của chúng tôi được tổng hợp cho mục đích thống kê và được xử lý vì lợi ích hợp pháp như đã nêu trong phần 2 ở trên.  Điều này không có nghĩa là Chúng tôi tuân theo lệnh tiết lộ một cách mù quáng. Chúng tôi sẽ kiểm tra từng yêu cầu để đảm bảo yêu cầu đó đáp ứng các biện pháp bảo vệ liên quan, có lệnh của tòa án hoặc được ban hành theo một biện pháp lập pháp để ngăn chặn, điều tra, phát hiện hoặc truy tố tội phạm hình sự.  Như đã nêu ở trên, Chúng tôi chia sẻ mã nhận dạng quảng cáo của bạn với các bên thứ ba để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi và thanh toán phí của họ hoặc tự bảo vệ mình trước các yêu cầu thanh toán.

 

7. Chuyển dữ liệu của bạn ra nước ngoài

 

Mặc dù dữ liệu của bạn có thể được thay mặt chúng tôi truy cập từ các nơi khác nhau trên thế giới, nhưng chúng tôi không thực sự chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài EEA. Trong bất kỳ mức độ nào mà dữ liệu được truy cập từ nước ngoài, Chúng tôi tuân thủ các biện pháp bảo vệ và bảo vệ theo hợp đồng đã đặt ra để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn ở nước ngoài an toàn như trong EEA.

Khi bên thứ ba truy cập dữ liệu của bạn thay mặt cho chúng tôi hoặc theo hướng dẫn của chúng tôi (có thể là bên trong hoặc bên ngoài EEA), Chúng tôi sử dụng cơ sở pháp lý liên quan để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu. Trong trường hợp không tìm thấy quyết định thỏa đáng của Ủy ban Châu Âu, chúng tôi sử dụng hợp đồng mẫu để bảo vệ quyền và dữ liệu của bạn.

 

8. Dịch vụ mạng xã hội (SNS)

 

Khi bạn đăng nhập để sử dụng bất kỳ Ứng dụng nào của Chúng tôi qua SNS (chẳng hạn như Facebook), bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhất định từ hồ sơ của bạn cho trang web đó. Thông tin được cung cấp qua SNS khác nhau và phụ thuộc vào một SNS cụ thể (ví dụ: Facebook cung cấp thông tin về ID người dùng, Mã thông báo người dùng của bạn). Bạn có thể bỏ chọn các ô cho thông tin bạn không muốn chia sẻ với chúng tôi trong quá trình đăng ký.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các cài đặt này tại SNS nơi bạn chơi Ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa quyền riêng tư và cài đặt của ứng dụng của mình với Facebook bằng cách nhấp vào liên kết  https://www.facebook.com/help/218345114850283?helpref=about_content  - truy cập lần cuối vào ngày 21 tháng 5 năm 2018).

Hoạt động của bạn khi chơi Ứng dụng qua SNS cũng sẽ tuân theo chính sách bảo mật của SNS đối với phần xử lý dữ liệu của họ.

 

9. Quyền lợi của bạn

 

Bạn được hưởng toàn bộ các quyền theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu và Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu hợp lệ. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách xóa một số tính năng nhất định trên thiết bị của mình hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  mfreeon@gmail.com  để thực hiện tất cả các quyền khác.

Bạn có nhiều quyền mà chúng tôi tôn trọng. Trong số đó có quyền:

 • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Yêu cầu cải chính dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu có;

 • Nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát quốc gia của bạn (ở EEA) nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của mình đã bị vi phạm

 

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng nhất định để Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân cho những người không có quyền.  Nếu dữ liệu cá nhân của bạn bị xóa theo yêu cầu của bạn hoặc theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, Chúng tôi chỉ giữ lại những thông tin cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.  

 

Xin lưu ý, tất cả các yêu cầu phải được gửi qua email cho Chúng tôi theo địa chỉ  mfreeon@gmail.com  hoặc gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện. Do số lượng tin nhắn quá lớn, các tin nhắn hỗ trợ khách hàng trong Ứng dụng không thể được coi là một phương pháp thông báo hiệu quả cho Chúng tôi.

 

10. Không theo dõi (California OPPA)

Không có sự đồng thuận về cách các công ty ứng dụng di động nên giải thích các tín hiệu DNT. Vì mục đích của OPPA, Chúng tôi hiện không phản hồi tín hiệu DNT cho dù tín hiệu đó đã được nhận trên máy tính hay thiết bị di động hay chưa.

 

11. Cookie và các công nghệ tương tự

 

Chúng tôi sử dụng một số cookie nhất định khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, nhưng Chúng tôi cho bạn cơ hội chọn cookie tùy chọn, không thiết yếu mà bạn muốn giữ lại. Kiểm tra chính sách cookie có liên quan cho trang web bạn đang truy cập.

 

12. Quyền riêng tư của trẻ em

 

Chúng tôi không bao giờ cố ý thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai từ 13 tuổi trở xuống. Ứng dụng và nội dung của nó không hướng đến cũng như không được tạo ra để thu hút những người như vậy. Cha mẹ hoặc người giám hộ tin rằng Chúng tôi nắm giữ thông tin về con cái của họ từ 13 tuổi trở xuống có thể liên hệ với Chúng tôi tại  mfreeon@gmail.com

13. Cam kết của chúng tôi

 • Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn khi Chúng tôi có cơ sở pháp lý để làm như vậy;

 • Chúng tôi sẽ luôn minh bạch và cho bạn biết về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn;

 • Khi Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn cho một mục đích cụ thể, Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ việc gì khác mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi áp dụng cơ sở pháp lý khác;

 • Chúng tôi sẽ không yêu cầu nhiều dữ liệu hơn mức cần thiết cho các mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi;

 • Chúng tôi sẽ tuân thủ các chính sách lưu giữ dữ liệu và đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn khi kết thúc khoảng thời gian lưu giữ đó;

 • Chúng tôi sẽ tuân thủ và tôn trọng các quyền của Bạn (trong phần 8 ở trên) bằng cách đảm bảo rằng các thắc mắc liên quan đến các vấn đề về quyền riêng tư được giải quyết kịp thời và minh bạch;

 • Chúng tôi sẽ giữ cho nhân viên của chúng tôi được đào tạo về quyền riêng tư và các nghĩa vụ bảo mật;

 • Chúng tôi sẽ đảm bảo áp dụng các biện pháp tổ chức và công nghệ thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn bất kể dữ liệu đó được lưu giữ ở đâu;

 • Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ xử lý dữ liệu của chúng tôi đều có các biện pháp bảo mật phù hợp với các điều khoản hợp đồng yêu cầu họ tuân thủ cam kết của Chúng tôi;

 • Chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn và đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ phù hợp được áp dụng trước khi dữ liệu cá nhân được chuyển sang các quốc gia khác.

 

14. Những thay đổi đối với chính sách bảo mật

 

Chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn qua email hoặc nếu không, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ cập nhật ngày "sửa đổi lần cuối" ở cuối chính sách bảo mật này để cho biết bản sửa đổi mới nhất, cũng như những thay đổi được thực hiện.  Nếu chúng tôi quyết định thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đặt thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi thông báo cho bạn đến địa chỉ e-mail mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Chúng tôi có thể bổ sung quy trình này bằng cách đặt thông báo trong các trò chơi của chúng tôi và trên các Tập đoàn FREEON khác. các trang web. Bạn nên kiểm tra định kỳ  www.mfreeon.com  và trang chính sách bảo mật này để cập nhật.

bottom of page