top of page

Gizlilik Bildirimi

 

Prion Co., Ltd. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) kişisel bilgilerinizin korunmasına büyük önem verir ve 「Bilgi ve İletişim Ağının Teşviki Hakkında Kanun gibi ilgili yasalar kapsamındaki kişisel bilgilerin korunması düzenlemelerine uyar. Kullanım, Vb.」 ve 「Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası」.  Gizlilik politikası aracılığıyla şirket, sağladığınız kişisel bilgilerin kullanım amacı ve yöntemi ile kişisel bilgilerin korunması için ne gibi önlemler alındığı konusunda sizi bilgilendirir.  

 

Bu gizlilik politikasının sırası aşağıdaki gibidir.

 

1. Toplanacak kişisel bilgi öğeleri ve toplama yöntemleri

2. Kişisel bilgilerin toplanma ve kullanılma amacı

3. Kişisel Bilgilerin Paylaşılması ve Sağlanması 

4. Kişisel bilgilerin toplanmasına onay 

5. Kişisel bilgilerin okunması ve düzeltilmesi 

6. Üyeliğin geri alınması (rızanın geri alınması) 

7. Kişisel bilgilerin saklama ve kullanım süresi 

8. Kişisel bilgilerin imha prosedürü ve yöntemi 

9. Gençlerin kişisel bilgilerinin korunması 

10. Bağlantı sitesi 

11. Kişisel bilgilerin korunması için teknik/kurumsal yönetim 

12. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri 

13. Kişisel bilgilerin ihlaline ilişkin şikayet hizmeti 

14. Politika değişikliği nedeniyle bildirim yükümlülüğü  

 

 

1. Toplanacak kişisel bilgi öğeleri ve toplama yöntemleri

(1) Toplanacak kişisel bilgi öğeleri: Şirket, üyelik kaydı, sorunsuz müşteri danışmanlığı ve çeşitli hizmetlerin sağlanması için ilk üyelik kaydı sırasında aşağıdaki kişisel bilgileri toplar.

 

<Genel üye olarak kayıt olurken> 

- hesap  Bağlama: Oyunu kullanmak için kimlik

① Hizmeti kullanma sürecinde aşağıdaki bilgiler oluşturulabilir ve toplanabilir.

- Kullanıcının cep telefonu terminal bilgileri (model adı, işletim sistemi sürümü, donanım yazılımı sürümü, cihaz kimlik numarası vb.), IP adresi, çerez

- Erişim tarihi ve saati, hizmet kullanım kaydı

① Hizmeti kullanma sürecinde aşağıdaki bilgiler toplanabilir.

- Hizmet kullanım kaydı, erişim günlüğü, IP bilgileri

(2) Kişisel bilgiler nasıl toplanır

① Şirketin hizmetine kaydolurken onay prosedürlerinin sağlanması yoluyla toplanır

 

 

2. Kişisel bilgilerin toplanma ve kullanılma amacı

Şirket, kişisel bilgilerinizi kullanıcı tanımlama, kullanım için ödeme, ürün teslimi, istatistik ve analiz yoluyla zevkinize göre pazarlama verisi olarak toplar ve kullanır.  

 

Toplanan kişisel bilgilerin öğelerine göre özel toplama ve kullanım amaçları aşağıdaki gibidir.

(1) Kimlik: Üyelik hizmeti kullanımına göre tanımlama işlemi için kullanılır 

(2) E-posta: Bildirimlerin iletilmesi ve şikayetlerin ele alınması için sorunsuz bir iletişim kanalının sağlanması 

* Ortak bilgiler - Kimlik

 

 

3. Kişisel Bilgilerin Paylaşılması ve Sağlanması

Her halükarda, kullanıcının rızası dışında veya ilgili kanunların hükümlerine uygun olarak, şirket, kullanıcının kişisel bilgilerini 『Kişisel Bilgilerin Toplanma ve Kullanım Amacı』'nda belirtilen kapsamın dışında kullanır.

 

- Çeşitli hizmetlerin sağlanması amacıyla bir iş ortağı veya işletmeci ile ortaklık kurarak sınırlı bir aralıkta kullanıcı bilgilerinin sağlanması gerektiğinde

 

Aşağıdaki durumlarda ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca kullanıcının izni olmaksızın kişisel bilgilerin verilmesi mümkündür.

(1) Hizmet sunumunun ödenmesi için gerekli olması halinde 

(2) İstatistiksel hazırlık, akademik araştırma veya pazar araştırması için gerekli olduğunda ve belirli bir kişi tanınmaz bir biçimde işlendiğinde ve sağlandığında 

(3) İlgili kanun ve yönetmeliklere göre soruşturma amacıyla ilgili kurumdan talep gelmesi halinde 

(4) Gerçek Adlı Mali İşlemler ve Gizlilik Kanunu, Kredi Bilgilerinin Kullanımı ve Korunması Hakkında Kanun, Telekomünikasyon Çerçeve Kanunu, Telekomünikasyon Ticareti Kanunu, Mahalli Vergi Kanunu gibi kanunlarda özel hükümler bulunması halinde, Tüketici Koruma Yasası, Kore Bankası Yasası, Ceza Usul Yasası, vb.  

 

 

4. Kişisel bilgilerin toplanmasına onay 

Şirket, kişisel bilgilerinizin toplanması için onay alır. Kişisel bilgilerinizin toplanması ile ilgili olarak, "Kabul Et" butonuna tıklayarak şirketin gizlilik politikasının veya kullanım şartlarının içeriğini doğrudan kontrol etmenizi sağlayan bir prosedür hazırladık ve "Kabul Et" butonuna tıklarsanız, İşaretlenirse, kişisel bilgilerin toplanmasını kabul edersiniz.  

 

 

5. Kişisel bilgilerin okunması ve düzeltilmesi 

1) Kayıtlı kişisel bilgilerinizi istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya düzeltebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi görüntülemek veya düzeltmek istiyorsanız, müşteri merkezi web sitesi üzerinden kimlik doğrulama sürecinden geçtikten sonra doğrudan görüntüleyebilir ve düzeltebilir (soru-cevap, E-posta, Kimlik) veya e-posta gönderebilirsiniz. kişisel bilgi yönetiminden sorumlu kişi Bize bir e-posta gönderirseniz veya görüşünüzü bize telefonla (031-701-4378) iletirseniz, aldığımızda hemen harekete geçeceğiz ve sonucu size bildireceğiz.

2) Kişisel bilgilerdeki hataların düzeltilmesini talep etmeniz durumunda, düzeltme tamamlanana kadar kişisel bilgiler kullanılmayacak veya sağlanmayacaktır.

3) Eğer üçüncü bir şahsa yanlış kişisel bilgi verilmişse, düzeltmenin yapılabilmesi için gecikmeksizin düzeltmenin sonucunu üçüncü şahsa bildireceğiz.  

 

 

6. Üyeliğin geri alınması (rızanın geri alınması)

Kişisel bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına ve sağlanmasına ilişkin onayınızı geri çekebilirsiniz. Üyelikten çıkmak için kişisel bilgi yönetiminden sorumlu kişi ile yazılı, telefon veya e-posta vb. yollarla iletişime geçmeniz durumunda, kimliğinizi doğruladıktan sonra kişisel bilgilerinizi imha etmek gibi gerekli önlemleri alacağız.

 

- Üyelikten çekilme için nasıl başvurulur

1) Üyelikten çekilme başvurusunun hemen ardından oyun erişiminin kullanımına ilişkin kısıtlamalar vardır ve hesap hırsızlığı veya diğer yanlış para çekme talepleri için tazminat desteklenmez.

2) Hemen geri çekmeyi seçerseniz, kimlik doğrulamanız onaylanır onaylanmaz tüm bilgiler silinecektir.

 

 

7. Kişisel bilgilerin saklama ve kullanım süresi 

Şirket, kişisel bilgilerin toplanması veya sağlanması amacına ulaşıldığında kişisel bilgilerinizi gecikmeksizin imha eder.  

 

 

8. Kişisel bilgilerin imha prosedürü ve yöntemi

Şirket, kişisel bilgilerinizi toplama veya sağlama amacına ulaşıldığında kişisel bilgilerinizi gecikmeksizin imha eder.

 

1) İmha prosedürü

- Üyenin üyelik kaydı vb. için girdiği bilgiler amaca ulaştıktan hemen sonra imha edilecektir. Bu kişisel bilgiler, kanunen zorunlu olmadıkça saklanma amacı dışında kullanılmayacaktır.

 

2) İmha yöntemi

- Kağıt üzerine basılan kişisel bilgiler yakılarak parçalanmakta veya imha edilmekte, elektronik dosya formatında saklanan kişisel bilgiler, kayıtları yeniden üretemeyecek teknik bir yöntemle silinmektedir.  

 

 

9. Gençlerin kişisel bilgilerinin korunması 

(1) Bu etkinlik yöntemi, doğrudan şirket web sitesinde kayıtlı e-posta yoluyla talep edilmesi halinde işlenebilir.

(2) Kullanıcılar ve yasal temsilcileri, kendilerine veya 14 yaşından küçük çocuklarına ait kayıtlı kişisel bilgileri diledikleri zaman sorgulayabilir veya değiştirebilirler.

(3) Kullanıcıların veya 14 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini sorgulamak veya değiştirmek için 'Kişisel Bilgileri Değiştir' seçeneğini seçin ve üyeliği iptal etmek için üyelikten çıkma başvurusunu seçin ve kimlik doğrulama sürecinden geçin. Veya kişisel bilgilerin korunmasından sorumlu kişiyle yazılı, telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçmeniz durumunda, gecikmeden işlem yapacağız.

(4) Bir kullanıcı, kişisel bilgi hatalarının düzeltilmesini talep ederse, düzeltme tamamlanana kadar kişisel bilgiler kullanılmayacak veya sağlanmayacaktır.

(5) Eğer üçüncü bir şahsa yanlış kişisel bilgi verilmişse, düzeltmenin yapılabilmesi için gecikmeksizin düzeltmenin sonucunu üçüncü şahsa bildireceğiz.

(6) Şirket, '3. maddede yer alan kullanıcı veya yasal temsilcisinin talebi üzerine iptal edilen veya silinen kişisel bilgileri sağlamaz. Kişisel bilgiler, 'Kişisel Bilgilerin Saklanma ve Kullanım Süresi'nde belirtildiği şekilde işlenir ve görüntülenemeyecek veya başka bir amaçla kullanılamayacak şekilde işlenir.

 

 

10. Bağlantı sitesi 

1) Şirket, size diğer şirketlerin web sitelerine veya materyallerine bağlantılar sağlayabilir. Bu durumda şirket, harici site ve materyaller üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmadığından, kendisinden sağlanan hizmetlerin veya materyallerin yararlılığından sorumlu tutulamaz ve garanti edemez.

2) Firma tarafından verilen hizmetin linkine tıklayıp başka bir sitenin sayfasına geçerseniz, o sitenin gizlilik politikası ve hüküm ve koşulları şirketle ilgili değildir, bu nedenle lütfen yeni ziyaret edilen sitenin politikasını kontrol edin. .  

 

 

11. Kişisel bilgilerin korunması için teknik/kurumsal yönetim 

Kişisel bilgileriniz ID ve şifre ile korunmaktadır. Kimliğinizi (hesabınızı) ve şifrenizi sadece siz bilebilirsiniz ve sadece şifreyi bilen kişi kişisel bilgilerinizi kontrol edebilir ve değiştirebilir. Bu nedenle şifrenizi kimseye açıklamamalısınız.

 

Kişisel bilgilerinizin hack vb. yollarla sızdırılmaması için dışarıdan saldırı ve hacklemeleri engellemek için dışarıdan izinsiz girişleri engelleyen bir cihaz kuruyor ve çalıştırıyoruz. doğrudan ona bağlanmaktan daha iyidir.

 

Ayrıca, acil durumlarda sistem ve verileri yedekleyecek, aşı programı kullanarak bilgisayar virüslerinin vereceği zararları önlemek için önlemler alacak bir sistemimiz bulunmaktadır. Aşı programları periyodik olarak güncellenmekte ve ani bir virüs salgını durumunda kişisel bilgilerin ihlalini önlemek için aşı çıkar çıkmaz kullanıma sunulmaktadır.

 

Kişisel bilgi işlem personeli minimum düzeyde tutulmakta ve sorumlu personele sık sık eğitim verilerek bu politikaya uyum vurgulanmakta ve bu durumda derhal düzeltici aksiyon alınmaktadır.

 

 

12. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri 

1) Verilen kişisel bilgileri doğru ve güncel olarak girerek beklenmeyen kazaların önüne geçmeniz rica olunur. Tarafınızca girilen yanlış bilgilerden kaynaklanan kazalardan siz sorumlusunuz ve diğer kişilerin bilgilerini çalmak gibi yanlış bilgiler girmeniz durumunda hesabınız kısıtlanabilir veya silinebilir.

2) Kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlama hakkınız vardır, ancak aynı zamanda kendi bilgilerinizi koruma ve başkalarının bilgilerini ihlal etmeme yükümlülüğünüz de vardır. Parolanız dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi sızdırmamaya ve paylaşımlar dahil diğer kişilerin kişisel bilgilerine zarar vermemeye özen gösterin. Bu sorumluluğu yerine getirmezseniz ve başkalarının bilgilerine ve itibarına zarar verirseniz, [Bilgi ve İletişim Ağı Kullanımının Teşvik Edilmesi ve Bilginin Korunması Hakkında Kanun, vb.] kapsamında cezalandırılabilirsiniz.

3) Kişisel bilgileri girerken, yanlış veya yanlış bilgiler girilmesi nedeniyle hizmetin kullanımında meydana gelebilecek herhangi bir dezavantaj veya maddi hasardan yalnızca siz sorumlusunuz.

 

 

13. Kişisel bilgi ihlali ile ilgili şikayet hizmeti 

Kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki kişisel bilgi departmanı ile iletişime geçin. Sorularınıza derhal ve içtenlikle cevap vereceğiz.

 

[Sorumlu kişi/kişisel bilgi yönetiminden sorumlu kişi]
- Kişisel Bilgileri Koruma Görevlisi
İsim: Park Sang-yeol
Departman / Görev: Yönetim Destek Ekibi / Direktör
Telefon numarası: 031-372-4378
E-posta: mfreeon@gmail.com
Faks: 031-601-6532

- Kişisel bilgilerin korunmasından sorumlu departman
İsim: Park Seon-young
Departman / Görev: İçindekiler Takım / Takım Lideri
Telefon numarası: 031-372-4378
E-posta: mfreeon@gmail.com
Faks: 031-601-6532

 

14. Hak İhlalinin Çözüm Yolları

Kullanıcılar, aşağıdaki kuruluşlara kişisel bilgi ihlali için hasar giderme ve danışmanlık hakkında bilgi alabilir.

<Aşağıdaki kuruluşlar şirketten ayrı kuruluşlardır, bu nedenle şirketin kendi kişisel bilgi şikayetlerini ele alma ve hasar giderme sonuçlarından memnun değilseniz veya daha ayrıntılı yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.>

▶Kişisel Bilgi İhlali Rapor Merkezi (Kore İnternet ve Güvenlik Ajansı tarafından işletilmektedir)

  -Sorumluluklar: Kişisel bilgi ihlalini bildirin, danışmanlık için başvurun

  -Anasayfa: privacy.kisa.or.kr

  -Telefon: (alan kodu olmadan) 118

  -Adres: (58324) 9, Jinheung-gil, Naju-si, Jeollanam-do (301-2 Bitgaram-dong), 3. kat, Kişisel Bilgi İhlali Rapor Merkezi

▶ Kişisel Bilgi Uyuşmazlığı Arabuluculuk Komitesi

  - Sorumluluklar: Kişisel bilgi uyuşmazlığı arabuluculuğu uygulaması, toplu uyuşmazlık arabuluculuğu (hukuk çözümü)

  -Web sitesi: www.kopico.go.kr

  -Telefon: (alan kodu olmadan) 1833-6972

  -Adres: Hükümet Kompleksi Seul'ün 4. katı, 209 Sejong-daero, Jongno-gu, Seul (03171)

▶ Yargıtay Siber Suçları Araştırma Ekibi: 02-3480-3573

▶ Ulusal Polis Teşkilatı Siber Terör Müdahale Merkezi: 1566-0112

▶ Bilgi Koruma İşareti Sertifikasyon Komitesi (http://www.privacy.or.kr, Tel: 02-550-9531~2)

▶ Yüksek Teknoloji Suçları Soruşturma Birimi, Yüksek Savcılık Ofisi (http://www.spo.go.kr, Tel: 02-3480-2000)

▶ Ulusal Polis Teşkilatı Siber Terör Müdahale Merkezi (http://www.ctrc.go.kr, telefon 182)

 

15. Politika değişikliği nedeniyle bildirim yükümlülüğü

 

Mevcut gizlilik politikasında eklemeler, silmeler veya değişiklikler olması durumunda, revizyondan en az 7 gün önce web sitesi/bildiri aracılığıyla değişikliğin nedenini ve ayrıntılarını size bildireceğiz.

 

Gizlilik Politikası Sürüm Numarası: V1.0

Gizlilik Politikası Duyuru Tarihi: 30 Nisan 2013

Gizlilik Politikası Yürürlük Tarihi: 23 Haziran 2015  

 

Diğer kişisel bilgi ihlallerini bildirmeniz veya danışmanız gerekiyorsa, lütfen aşağıdaki kuruluşlarla iletişime geçin.

1) Kişisel Uyuşmazlık Arabuluculuk Komitesi (www.1336.or.kr/1336)

2) Bilgi Koruma İşareti Sertifikasyon Komitesi (www.eprivacy.or.kr/02-580-0533~4)

3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İnternet Suçları Araştırma Merkezi (http://icic.sppo.go.kr/02-3480-3600)

4) Ulusal Polis Teşkilatı Siber Terör Müdahale Merkezi (www.ctrc.go.kr/02-392-0330)  

 

Telif hakkı © FREEON Corp. Tüm Hakları Alınmıştır.

bottom of page