top of page

[Kullanım Şartları]

Madde 1  [amaç]
Bu şart ve koşulların amacı, Prion Co. tarafından sağlanan mobil hizmeti (bundan böyle 'hizmet' olarak anılacaktır) kullanmak isteyen şirket ile kullanıcı arasında hizmetin kullanımına ilişkin temel ve diğer hususları düzenlemektir. Ltd. (bundan böyle 'şirket' olarak anılacaktır).

 

makale 2  [Kuralların tanımı]

1. Mobil hizmet (bundan böyle 'Hizmet' olarak anılacaktır)
Şirket tarafından sağlanan hizmetler arasında kablosuz mobil iletişim terminalleri için sağlanan özel bir oyun veya hizmeti (yazılım vb. dahil) ifade eder ve sağlanan hizmet bir üyelik hizmeti olarak sunulur.

 

2. Kablosuz mobil iletişim için terminal (bundan böyle 'terminal' olarak anılacaktır)
Firmanın sunduğu hizmetleri indirerek kullanılabilecek cep telefonları, mobil işletim sistemi kurulu akıllı telefonlar, PDA, taşınabilir oyun konsolları vb. ekipmanları ifade eder.

 

3. Kullanıcılar
Üye, şirket tarafından sağlanan hizmeti bir terminale indiren ve kullanan bir kullanıcıdır.

 

4. Üye
Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak için bir kullanım sözleşmesi imzalamış ve kullanıcı kimliği ve şifresi kaydeden kişiyi ifade eder.


5. Kullanıcı Kimliği (“Hesap”)
Kullanıcıların tanımlanması ve şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı için kullanıcı tarafından seçilen ve şirket tarafından onaylanan İngilizce harf ve sayıların bir kombinasyonunu ifade eder.

 

6. Şifre (bundan böyle 'Şifre' olarak anılacaktır)
Kullanıcının kimliğini netleştirmek ve kullanıcının hizmetin kullanımına ilişkin hak ve menfaatlerini korumak için kullanıcı tarafından seçilen harf ve sayıların birleşimini ifade eder.

 

7. Bu hüküm ve koşullarda kullanılan terimlerin tanımları, bu Maddede belirtilenler dışında, ilgili yasalara ve diğer genel ticari uygulamalara tabi olacaktır.
 

Madde 3  [Şartlar ve Koşulların Yayınlanması ve Değişikliği]

1. Bu hüküm ve koşullar, şirket tarafından sağlanan hizmet dahilinde çevrimiçi olarak yayınlanır.

 

2. Bu şartlar ve koşullar, makul sebeplerin varlığı halinde ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal etmeyecek kapsamda değiştirilebilir. Değişen şartlar ve koşullar, şartların uygulanmasından 7 gün önce hizmet içinde bir açılır pencere veya bildirim yoluyla bildirilecektir. Ancak, şartlar ve koşullar, kullanıcının aleyhine olacak içeriklerle değiştirilirse, bildirim, yürürlük tarihinden 30 gün önce hizmet içinde bir açılır pencere veya bildirim kullanılarak bildirilecektir.


3. Kullanıcılar, değişen hüküm ve koşulları kabul etmeme hakkına sahip olup, değiştirilen şartları kabul etmedikleri takdirde, hizmet kullanımını durdurarak veya cihazda kurulu yazılımı silerek değiştirilen şartları kabul etmeyebilirler.

 

4. Kullanıcı, değiştirilen hüküm ve koşulların yürürlük tarihinden sonra bile şirketin hizmetini kullanırsa, kullanıcının değiştirilen hüküm ve koşulları kabul ettiği kabul edilir.
 

Madde 4  [Kullanım sözleşmesinin sonuçlandırılması ve uygulanması]

1. Firma tarafından verilen hizmet üyelik hizmeti olup, kullanım sözleşmesi aşağıdaki şekilde akdedilmiştir.
1-1. üyelik hizmeti
Firmanın sunduğu hizmetlerden faydalanmak için oyun yazılımlarının veya yazılımlarının indirilip terminale yüklenmesi ve bir hesap açılması ile sonuçlandırılır.

 

2. Prensip olarak, üyelik hizmetinden yararlanmak isteyen bir kullanıcı tarafından kullanılmak üzere bir başvuru olması halinde, özel bir sebep olmadıkça şirket tarafından onaylanır. Ancak şirket, aşağıdaki bentlerin her birine giren kullanım başvurusunu onaylamayabilir veya sonradan kullanım sözleşmesini feshedebilir.
2-1 Hizmete başvuran kullanıcının daha önce bu hüküm ve koşullara göre üyelik niteliklerini kaybetmesi durumunda, şirketten yeniden kayıt için onay alınması durumu hariç,
2-2 Başka birinin adının kullanılması durumunda
2-3 Yanlış bilgi girildiğinde veya firma bilgi vermediğinde
2-4 14 yaşından küçük bir çocuğun yasal temsilcisinin (ebeveyn vb.)
2-5 Kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerle onay alınamaması veya başvurunun diğer düzenlemelere aykırı olarak yapılması durumunda

 

3. Hizmetle ilgili tesisler için yer olmaması veya teknik veya işle ilgili bir sorun olması durumunda şirket onay vermeyebilir.

 

4. Şirket, verilen hizmette belirlenen politikaya göre kullanım saatleri, kullanım sıklığı, hizmet menüsü vb. sınıflara ayırarak kullanıcılara farklı hizmetler sunabilir. Bu durumda şirket, web sitesini kullanarak sizi ayrıca bilgilendirecektir.
 

Madde 5  [Şirket Yükümlülükleri]

1. Şirket, kullanıcılar tarafından dile getirilen görüş veya şikayetlerin haklı olduğuna karar verirse, şirketin öngördüğü prosedürlere göre ele alınacaktır. Kullanıcılar tarafından iletilen görüş veya şikayetler için işleme süreci ve sonuçları e-posta yoluyla iletilmektedir.

 

2. Şirket, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini korumaya çalışmaktadır. Kullanıcının kişisel bilgilerinin korunması, ilgili yasalara ve şirketin kişisel bilgi işleme politikasına tabidir ve kişisel bilgilerin korunması için kişisel bilgi işleme politikası ifşa edilir ve bunlara uyulur. Ancak, şirketin gizlilik politikası, ana sayfaya bağlantı verilen siteler için geçerli değildir.

 

3. Şirket, kullanıcıların hizmeti sorunsuz kullanabilmesi için mevcut cihazları ve kullanım için gerekli minimum teknik özellikleri ayrı ayrı web sitesinde yayınlar.
Ancak teknik özellikler periyodik olarak değişir ve kullanıcının hizmet kullanım ortamına bağlı olarak hizmeti kullanmak mümkün olmayabilir veya sorunlar meydana gelebilir.

 

Madde 6  [Kullanıcının Yükümlülükleri]

1. Terminalin yönetiminden kullanıcı sorumludur ve üçüncü şahıslar terminali kullanmamalıdır.

 

2. Kullanıcılar aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yapmamalıdır.
2-1. Hizmet kullanımı için başvururken veya değiştirirken yanlış bilgilerin kaydedilmesi
2-2. Başkalarının bilgilerini çalmak
2-3. Şirket tarafından yayınlanan bilgilerin değiştirilmesi
2-4. Diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve hesaplarının izinsiz toplanması
2-5. Şirketin önceden izni olmadan ticari bilgileri ticari amaçlarla iletmek için hizmeti kullanma eylemleri
2-6. Şirket tarafından sağlanan hizmetleri tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sökme ve diğer herhangi bir işleme faaliyeti yoluyla çoğaltma, parçalara ayırma, taklit etme veya başka şekilde değiştirme
2-7. Otomatik bağlantı programı kullanmak vb. gibi normal kullanımdan farklı bir şekilde hizmeti kullanmak.
2-8. Kullanıcının kendisinden başka bir üçüncü şahsa erişim izni verme eylemi
2-9. Şirketin ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden fiiller
2-10. Şirketin veya üçüncü kişilerin itibarını zedeleyen veya iş hayatına müdahale eden davranışlar
2-11. Şirket tarafından sağlanan hizmet kapsamında ahlaka ve geleneklere aykırı olan müstehcen veya şiddet içeren mesajları, görüntüleri, sesleri ve diğer bilgileri ifşa etme veya yayınlama eylemi
2-12. Şirketin izni olmadan şirket hizmetlerini kâr amacıyla kullanma eylemleri
2-13. Bir ücret karşılığında oyun içi öğeleri veya hesapları satın almak ve satmak
2-14. Diğer ilgili yasaların ihlali veya haksız davranış

 

3. Kullanıcılar, şirket tarafından sağlanan hizmetleri kullanırken ortaya çıkan bug, sistem hatası gibi sorunları derhal şirkete bildirmeli ve bunları diğer kullanıcılara yaymamalı veya kötüye kullanmamalıdır.

 

4. Kullanıcılar, Şirket tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili olarak ilgili yasa ve yönetmelikler, bu hüküm ve koşullar gibi şirket tarafından bildirilen bildirim ve bildirimlere uymalı ve müdahalede bulunacak başkaca davranışlarda bulunmamalıdır. şirketin işi ile.
 

Madde 7  [Kullanıcının kişisel bilgileri]

1. Şirket, hizmeti kullanırken kullanıcıları tanımlamak için terminal bilgilerini toplar.

 

2. Kullanıcı durum bilgileri, rumuz, fotoğraf vb. kullanıcılar tarafından diğer kullanıcılarla iletişim sırasında kendilerini tanımlamak için kaydedilen bilgiler olup, şirket hizmetlerini ve şirketin diğer hizmetlerini kullanan diğer kullanıcılara açıklanabilir.

 

3. Kullanıcının üyelik hizmetini kullanmak için şirkete kaydettiği hesap değiştirilemez.

 

4. Şirket, acil güvenlik nedenleriyle kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde korunması için kullanıcıdan şifrenin değiştirilmesini talep edebilir. Bu durumda kullanıcı, şirket tarafından talep edilen tarihten sonra ilk erişimde sahip olduğu hesabın şifresini değiştirmelidir.

 

5. Kullanıcılar, hesaplarını ve şifrelerini yönetmekten sorumludur. Kullanıcılar, ihmalkar yönetimin neden olduğu hizmet kullanımından veya üçüncü şahıslar tarafından yasa dışı kullanımdan kaynaklanan zararlardan sorumludur. Şirketten kaynaklanan bir sebep olmadıkça şirket bundan sorumlu tutulamaz.

 

6. Hesabın hileli kullanımı veya başka herhangi bir güvenlik ihlali durumunda, kullanıcı durumu derhal şirkete bildirmelidir.

 

7. Kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili diğer hususlar, şirketin kişisel bilgi işleme politikasına ve ilgili kanunlara uygundur.
 

Madde 8  [bir sözleşmeyi iptal et]

1. Kullanıcı dilediği zaman kullanım sözleşmesini iptal edebilir ve sözleşmeyi iptal etmek istediğinde kullanıcının terminalinde kurulu olan şirket yazılımını silebilir veya her yazılım için ayrı bir yöntem kullanabilir.

 

2. Kullanıcı, kullanım sözleşmesini sonlandırmak için terminalde kurulu yazılımı siler veya başlatırsa, kullanıcı şirketin hizmetini kullanırken saklanan tüm veriler silinir ve geri yüklenmez.
 

Madde 9  [Kullanım ücreti ve kullanım bilgileri]

1. Şirket tarafından verilen hizmetler aşağıdaki şekillerde sağlanmaktadır.
1-1. Mobil operatörün kablosuz interneti (Nate, MagicN, vb.) kullanılarak ücretli indirme
1-2. Açık pazarları kullanarak ücretli ve ücretsiz indirmeler (Android Market, Apple App Store, vb.)
1-3. Hizmet içinde ayrıca sağlanan ücretli içerik
1-4. Diğer yollarla sağlanan ücretli ve ücretsiz hizmetler

 

2. Kullanıcı, mobil taşıyıcının kablosuz internet ağı üzerinden şirket tarafından sağlanan hizmeti satın aldığında veya kullandığında, mobil taşıyıcı tarafından belirlenen önceden belirlenmiş bir data arama ücreti alınır.

 

3. Mobil operatörlerin kablosuz internet ağı kullanılarak verilen ücretli hizmetlere ilişkin ücretler, mobil operatörlerin belirlediği yöntem ve politikalara göre cep telefonu ücretleri ile birlikte bilgi kullanım ücreti olarak kullanıcıdan tahsil edilir ve kullanıcı, ücreti mobil operatöre öder. yapmalı.

 

4. Servis yöntemi, mobil operatörün kablosuz internet ağı üzerinden değilse, servis ücretinin servis sağlayıcı tarafından belirlenen yönteme göre ödenmesi gerekir.

 

5. Şirket gerektiğinde satın alma tutarına limit koyabilir ve kullanıcı reşit değilse mobil operatör politikasına göre yasal temsilcinin muvafakatini isteyebilir.

 

6.  Firmanın ücretli olarak verdiği hizmet sadece kullanıcının indirdiği ve kullandığı terminalde kullanılabilir. Cihaz değişikliği veya numara değişikliği durumunda hizmet kullanılamaz.

 

7. Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin ve ücretli içeriklerin mülkiyeti ve diğer hakları şirkete ait olup, kullanıcılar bunları şirket tarafından belirlenen kapsam dahilinde kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, hizmet ve ücretli içerik üzerinde sahiplik veya başka haklar talep edemez.

 

8. Kullanıcıların ek olarak satın aldığı ücretli içeriğin varsayılan olarak bir sona erme tarihi vardır (bundan böyle 'sona erme süresi' olarak anılacaktır). Geçerlilik süresi, kullanıcının ücretli içeriği satın aldığı veya aldığı tarihten itibaren bir yıldır (365 gün). Ancak ayrı bir son kullanma tarihi olan ücretli içerik, satın alma anında belirtilen son kullanma tarihini takip eder.

 

9. Ücretli içeriğin kullanımı, kullanıcının hizmeti normal olarak sürdürdüğü öncül kullanım hakkını garanti eder.Ayrıca, şirket satın alma fiyatını kullanıcıya iade etmekten sorumlu değildir.

 

10. Şirket, kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu içeriklerin geçerlilik süresini garanti etmez.

 

11. Ücretli içeriğin geçerlilik süresi içerisinde planlama veya işletme için gerekli görüldüğü için mevcut ücretli içeriğin silinmesi durumunda, şirket 7 gün önceden web sitesinde bildirimde bulunarak kullanıcıyı bilgilendirir ve sadece kalan geçerlilik süresine sahip içeriği satın aldıysanız yeni bir eşdeğeri alacaksınız.İçerik telafi edilir ve kullanım süresi mevcut içeriğin kalan geçerlilik süresini takip eder.

 

12. Terminalde kurulu yazılımı silerseniz, yazılım silinmeden hemen öncesine kadar kullanılan oyun verileri silinecektir. Bu durumda, silinen oyun verileri geri yüklenemez.

 

13. İlgili kanunlarda aksi öngörülmedikçe, prensip olarak şirket, açık pazardan indirilebilir sürümü (Android Market, Apple App Store vb.) olduğu gibi sağlar.

 
Madde 10
  [Hizmet Kullanım Kısıtlaması]

1. Hizmet kullanımıyla ilgili danışmalar ve sorular, web sitesi ve müşteri merkezi aracılığıyla alınarak ele alınır.

 

2. Bir kullanıcı, hizmeti kullanırken kullanım koşullarını ihlal ederse veya şirket tarafından sağlanan hizmetin normal çalışmasına müdahale ederse, şirket, uyarılar, geçici kullanım kısıtlamaları ve kalıcı kısıtlamalar ile hizmetin kullanımını aşamalı olarak kısıtlayabilir. kullanımda.

 

3. Bir kullanıcının aşağıdaki eylemlerden herhangi birini yapması halinde, bu durum, şartlar ve koşulların ciddi bir ihlali olarak kabul edilir ve sözleşme, önceden bildirimde bulunularak öngörülen prosedüre göre feshedilebilir.
3-1. Hüküm ve Koşullar Madde 7, Paragraf 3'e aykırı olarak bug'ın kötüye kullanılması durumunda
3-2 Şartlar ve Koşullar Madde 7, Paragraf 2'nin ㉥ ㉦ bendinin ihlal edilmesi durumunda

 

4. Hizmetin kullanımının kullanıcı ile sınırlandırılması durumunda şirket, bunun öncesinde veya sonrasında ayrı bir açıklama ve düzeltme prosedürü uygulanacağını kullanıcıya bildirir.

 

5. Şirket tarafından sağlanan hizmete normal olmayan bir şekilde erişerek veya başkasının terminalini veya hesabını izinsiz kullanarak hizmeti kullanırken yakalanırsanız, yasal yaptırımlara maruz kalabilirsiniz.

 

6. Başka bir kişinin kredi kartının, telefon numarasının (kablolu veya kablosuz) veya banka hesabının yetkisiz kullanımı veya çalınması yoluyla hizmet ücretlerinin ödenmesi durumunda şirket, kullanıcının hesap kullanımına kısıtlamalar getirebilir.

 

7. Kullanıcı ihmali veya üçüncü bir tarafın yasa dışılığı nedeniyle hesap ve şifrenin sızması veya terminalin kaybolması nedeniyle hizmet kullanımının zarar görmesi

Kullanım vb. yollarla yükümlülüklerin ihlali durumunda hesabın kullanımı kısıtlanabilir.

 

8. Reşit olmayanlar için, yasal bir temsilciden talep olması durumunda, şirket hizmetin kullanımına kısıtlamalar getirebilir.

 

9. Kullanıcının bu hüküm ve koşulları ihlal etmesi nedeniyle kullanıcı sözleşmesi feshedilirse, kullanıcı terminale indirdiği yazılımı silmelidir ve daha önce ödenen yazılım satın alma fiyatı, data arama ücreti, ödenen içerik kullanım ücreti vb. iade.

 

10. Bir eylemin diğer ilgili yasaları ihlal etmesi durumunda hizmetin kullanımı kısıtlanabilir.
 

Madde 11  [Hizmet içeriğinin ve kullanım saatlerinin eklenmesi]

1. Prensip olarak, şirketin işinde veya teknolojisinde özel bir engel olmadığı sürece, hizmet yılda 365 gün, günde 24 saattir. Ancak, Gençlik Koruma Yasası gibi ilgili yasalar uyarınca kullanım kısıtlamalarının gerekli olduğu durumlarda durum böyle değildir.

 

2. Şirket, yeni hizmetler eklemek veya çeşitli hatalara yama yapmak gibi hizmet içeriklerinde değişiklik yapmak gerekirse, zaman zaman çevrimiçi güncellemeler yoluyla hizmetin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir.

 

3. Şirket, sistem ve çeşitli denetimler ile ilgili hususlar, hüküm ve koşullardaki değişiklikler ve güncellemeler ile ilgili hususlar hakkında önceden kullanıcıları bilgilendirir. Ancak ivedilikle düzeltilmesi gereken hususlar için önceden bildirim yapılması kaçınılmaz olmayabilir ve bu durumda daha sonra bildirilecektir.

 

4. Şirket, bilgisayar gibi bilgi ve iletişim ekipmanlarının bakım, muayene, değiştirilmesi ve arızalanması, iletişimin kesilmesi, düzenli muayene veya operasyonel gereklilik nedeniyle hizmeti geçici olarak durdurabilir.

 

5. Sistem arızası gibi kaçınılmaz sebeplerden dolayı acil sistem incelemesi, genişletilmesi veya değiştirilmesi durumunda firma önceden haber vermeksizin hizmeti geçici olarak durdurabilir veya kullanım kapsamını belirleyerek kullanılabilir zamanı ayrıca belirleyebilir. Ancak şirket, yeni bir hizmetle değiştirme gibi uygun görülen nedenlerle verilen hizmeti durdurmak isterse, önceden bildirimde bulunarak tüm hizmetler tamamen durdurulabilir.

 

6. Şirketin kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı hizmet kesintisi olması durumunda (örneğin, hizmet kullanım tıkanıklığı veya hizmet tesisi arızası, disk arızası veya sistem yöneticisinin kasıtlı veya ihmali olmaksızın sistem arızası vb.) ve diğerleri (kilit iletişim iş operatörü, vb.) ) kasıtlı veya ihmal nedeniyle sistemin kesintiye uğraması durumunda önceden haber verilmeyebilir. Bu durumda şirket, ilgili sebep ve süreyi daha sonra kullanıcıya bildirebilir.

 
Madde 12
  [Hizmetin Sonlandırılması]
Şirket, kârlılığın bozulması veya şirketin diğer koşulları nedeniyle normal hizmetin sağlanmasının zorlaştığı durumlarda hizmeti sonlandırabilir ve hizmete son verildiğinde spesifik içerik ve yöntem web sitesinde önceden bildirilir.

 

13. Madde  [Yazılımı kullanma hakkı]

1. Kullanıcılar, şirket tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmak için yazılımları indirip terminallerine kurabilirler.

 

2. Kullanıcının terminaline indirilen yazılım sadece Kore'de kullanılabilir ve şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz.

 

3. Kullanıcılar, şirket tarafından dağıtılan yazılımları fiziksel veya elektronik yöntemlerle değiştiremez, modifiye edemez veya yazılımı ağ üzerinden elektronik olarak iletemez.

 

4. Kullanıcı, kullanım sözleşmesini feshettiğinde yazılımın kullanım hakkı da sona erer. Bu sırada kullanıcı, terminalde kurulu tüm yazılımları ve kopyaları imha etmelidir.
 

Madde 14  [Reklam sunma ve reklamverenlerle ilgilenme]

1. Şirketin kullanıcılara sunduğu hizmetlerin bir kısmı reklamlardan elde edilen gelirlerden gelmektedir. Hizmeti kullanmak isteyen kullanıcılar, hizmeti kullanırken görüntülenen reklamı kabul etmiş sayılır.

 

2. Hizmette görüntülenen reklama tıklanarak kullanılabilen reklamverenin web sitesi, şirketin hizmetinden bağımsızdır. Kullanıcılar, reklamverenin web sitesi üzerinden tanıtım faaliyetlerine katıldığında, reklamverenin web sitesi tarafından sağlanan politikaları gözden geçirmelidir. Şirket tarafından sağlanan hizmetler dışında diğer operatörler tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan şirket sorumlu değildir.
 

Madde 15  [Aboneliğin geri çekilmesi ve geri ödeme]

1. Şirket tarafından sunulan hizmet, geri çekilebilir içerik (satın alma iptali) ve geri çekilebilir içerik olarak ikiye ayrılmakta olup, geri çekilebilir içerik satın alan kullanıcılar, satın alma tarihinden itibaren 7 gün içinde aboneliklerini iptal edebilirler. .
 
2. Bir kullanıcı tarafından üçüncü bir taraftan ücretsiz olarak sağlanan içerik, şirket tarafından ücretsiz olarak sağlanan içerik veya talep anında kullanılmış veya kullanılmış olduğu düşünülen içerik gibi benzer özelliklere sahip bazı içerikler aboneliğin iptali için, e-ticaret vb.'de tüketicinin korunmasına tabidir. Abonelikten çekilme, ilgili Kanun'un 17. maddesinin 2. fıkrasının 2 ila 3. fıkrası ve İçerik Sektörünü Teşvik Kanunu'nun 27. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sınırlandırılabilir. Bu durumda şirket, içeriği satın almadan veya kullanmadan önce kullanıcıya bildirimde bulunmak gibi ilgili yasalara uygun tedbirler alacaktır.
 
3. Kullanıcı tarafından satın alınan içeriğin, ciddi bir fonksiyon hatası veya kusuru nedeniyle orijinal kullanım amacına ulaşması önemli ölçüde zor veya imkansız ise, içerik aboneliği geri çekmekle sınırlı olsa bile, şirketin aboneliğinin iptal edilmesini talep edebilirsiniz. müşteri Merkezi.
 
4. Şirketten önceki paragraf uyarınca aboneliği geri çekmesini talep ederken, kullanıcı ilgili içeriğin işlevsel hatasını veya kusurunu kanıtlamak için nesnel veriler sağlamalıdır.
 
5. Hizmetin şirket koşulları nedeniyle askıya alınması durumunda, geçerlilik süresini (365 gün) geçmeyen içerik miktarı, kullanım ücreti hariç tutardır [1 günlük kullanım ücreti (=satın alma ücreti/365 gün) × fiili kullanım günleri] satın alma ücretinden ayrı bir son kullanma tarihine sahip içerikler, kalan kullanılmamış kullanım süresi için bir miktar olarak iade edilecektir.
 
6. Şirket, kullanıcıdan para çekme veya iade için gerekli tüm bilgileri aldığında, alındığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde ödeme ile aynı şekilde iade edileceğini, iadenin aynı şekilde mümkün olmaması durumunda, önceden bildirilecektir. Ancak, makbuz teyidi gerektiren ödeme yöntemlerinde iade, makbuz teyidi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yapılmalıdır.
 
7. Bir mobil operatör veya açık pazar (Android Market, Apple App Store vb.) kullanarak satın alırsanız, aboneliğinizi geri alabilir ve mobil operatörün veya açık pazarın (Android Market, Apple App Store vb.) .

 

Madde 16  [Gwaogeum]

1. Fazla ödeme durumunda şirket, kullanım ücretinin ödenmesiyle aynı şekilde tutarın tamamını iade eder. Ancak aynı şekilde iade mümkün değilse, sizi önceden bilgilendireceğiz.

 

2. Şirketten kaynaklanan bir nedenden dolayı fazla ödeme yapılması durumunda, şirket sözleşme maliyetlerine veya ücretlerine bakılmaksızın tüm tutarı iade edecektir. Ancak, kullanıcıdan kaynaklanan bir nedenle fazla ödeme yapılması durumunda, şirketin fazla ödemeyi iade etmesi için gereken maliyet, makul bir aralıkta kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

 

3. Kullanıcı, kullanıcı tarafından talep edilen fazla ödemeyi iade etmeyi reddederse, şirket kullanım ücretinin uygun şekilde tahsil edildiğini kanıtlamaktan sorumludur.

 

4. Şirket, aşırı ücretler için geri ödeme prosedürünü içerik kullanıcı koruma yönergelerine uygun olarak yürütür.
 

Madde 17  [Zarar tazminatı]

1. Şirketin sunduğu hizmetlerden ücretsiz hizmetler tazminat kapsamı dışındadır. Ancak, şirketin kastı veya ağır ihmali nedeniyle kullanıcının zarar görmesi durumunda durum böyle değildir.

 

2. Kullanıcı, bu hüküm ve koşulların yükümlülüklerini ihlal ederek şirkete zarar verirse veya kullanıcı, hizmeti kullanırken şirkete zarar verirse, kullanıcı zararı şirkete tazmin etmelidir.
 

Madde 18  [Feragatname]

1. Hizmetin savaş zamanı, olay, doğal afet, ulusal acil durum, mobil operatör arızası veya benzeri mücbir sebepler nedeniyle sağlanamaması durumunda şirket sorumlu tutulamaz.

 

2. Şirket, kullanıcıdan kaynaklanabilecek nedenlerden dolayı hizmetin kullanılmasının önündeki engellerden sorumlu değildir.

 

3. Daha önce duyurulan hizmet tesislerinin bakımı, değiştirilmesi, düzenli muayenesi, yapımı gibi kaçınılmaz sebeplerden kaynaklanan zararlardan şirket sorumlu tutulamaz.

 

4. Şirket tarafından sağlanan hizmetler, Kore'deki kullanıma dayalıdır. Hizmeti yurt dışında dolaşarak kullanıyorsanız

hizmetin tüm özelliklerini veya bazı özelliklerini kullanamaz. Bu durumda, şirket bundan sorumlu değildir.

 

5. Şirket, cihaz değişikliği, numara değişikliği, yurt dışı dolaşım vb. nedeniyle hizmet kullanım hatası veya içerik veri kaybından sorumlu değildir.
 

Madde 19  [Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun]

1. Bu Hizmet Koşullarındaki bir sorundan dolayı bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, taraflar arasındaki anlaşmaya göre dostane bir şekilde çözülecektir.

 

2. Şirket ile kullanıcılar arasında açılan davalar için Kore kanunları geçerlidir.
 


 

2020. 04. 30
 
Zeyilname (2020. 04. 40)

Madde 1
Prensip olarak, kullanım şartlarında belirtilmeyen konulardan şirket sorumlu değildir.
 
Bu Kullanım Koşulları 6 Aralık 2012'de yürürlüğe girmiş ve 30 Nisan 2020'de güncellenmiştir.
  ve  geçerlidir.

 

 

bottom of page